Samen werken aan een circulair bedrijvenpark

Open innovatie. Drs. Rob Westerdijk is er een groot pleitbezorger van. De programmamanager Circulaire Economie verbonden aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) kent de voordelen als geen ander. “Kennis delen hoort het bij het nieuwe denken. Door op verschillende manier structureel samen te werken en collectief maatregelen te nemen, kunnen bedrijven een enorme slag maken.”

Op weg naar een circulaire economie. Er wordt veel over gesproken, maar uiteindelijk gaat het erom dat er iets gebeurt. Rob Westerdijk maakt zich er sterk voor. De programmamanager Circulaire Economie van de HAN fungeert tevens als projectleider van het CEBB (expertisecentrum Circulaire Economie voor Bedrijven en Bedrijvenparken). Hij ziet het als een enorme uitdaging: “Bedrijven zijn nog teveel met hun eigen ding bezig, maar alleen verlies je het in de nabije toekomst. Elkaar versterken, daar draait het om. Dan wordt een circulaire economie haalbaar. Het gaat om bewustwording, kennis, organiseren, samenwerken, delen en vertrouwen. Zie het als de nieuwe uitdaging, die prachtige boot mag je niet missen.”

Om de plannen in een stroomversnelling te brengen, is er een samenwerking in de maak tussen de HAN en de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). De HAN werkt aan een methodiek om bedrijven en bedrijvenparken toekomstbestendig te maken via het zogenoemde OK! model. Projectleider Rinus Smet verwacht er veel van. “Voor ons AOD project is dat een welkome aanvulling. We willen graag profiteren van de expertise van de Hogeschool. De samenwerking is een unieke kans voor bedrijven en bedrijvenparken, we kunnen zo een koplopergroep vormen en een voorbeeldfunctie vervullen.”

Bij een circulair bedrijvenpark gaat het niet alleen om afvalstoffen en energiegrondstoffen, maar om alle ‘waardesoorten’, waaronder de ecologische exponent, de technologische waarde en de samenwerking tussen bedrijven en hun omgeving. “De toekomst is een sustainable omgeving, waarbinnen welvaart en welzijn belangrijker zijn dan alleen de economie”, doceert Westerdijk. “Ik heb het liever over ‘welsaam’. Die term spreekt boekdelen. Sturen op alleen financiële waarde staat onder druk. Gebruik verdringt bezit.”

Samenwerken in de keten biedt voordeel, maar regionale verbondenheid heeft nog meer te bieden. “Bedrijven doen wel zaken met elkaar, maar verder spreken ze elkaar nauwelijks en organisatorisch is er weinig geregeld. En dat terwijl er veel te halen is. Niet alleen op praktische onderdelen, ook als het gaat over het afstemmen van bedrijfsprocessen, arbeidsinzet en technologische ontwikkelingen. Bewustwording vormt daarbij het sleutelwoord. Het nemen van verantwoordelijkheid en een vooruitziende blik zijn bepalend voor succes.” Dat vraagt om een andere houding. Samenwerken doen hogescholen, universiteiten ook met VNO-NCW, Kiemt e.a. in het samenwerkingsnetwerk ‘Circles’. Zo wordt dubbel onderzoek voorkomen en kun je gebruik maken van expertise die al bij een ander beschikbaar is. Dit alles gericht op versterken van het regionaal bedrijfsleven naar een circulaire economie. “Ga de verbinding aan en werk ook samen met onderwijs en overheid. Wij willen met ons team van deskundigen en een efficiënte aanpak helpen met de transitie.”

“Zelfvoorzienende bedrijvenparken zijn toekomstbestendig. Ondernemers profiteren van inkoopvoordeel, hebben op termijn geen energiekosten, zijn onafhankelijker en enorm duurzaam, immers: er is amper sprake van CO2 uitstoot.”

Origineel (uitgebreider) artikel: http://www.igddoetinchem.nl/klein-nieuws/%E2%80%98samen-werken-aan-een-circulair-bedrijvenpark%E2%80%99/28/472