Privacyverklaring CIRCLES

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
CIRCLES kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CIRCLES, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CIRCLES verstrekt. CIRCLES kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–              voor- en achternaam
–              adresgegevens
–              telefoonnummer
–              e-mailadres
–              IP-adres
–              Social media accounts

WAAROM CIRCLES GEGEVENS NODIG HEEFT
CIRCLES verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunt u zich via onze websites aanmelden voor diverse evenementen of abonneren op onze nieuwsbrief.

Daarnaast kan CIRCLES uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van onze diensten

HOE LANG CIRCLES GEGEVENS BEWAART
CIRCLES bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Type gegevens                                 Bewaartermijn

Contactformulier                             Max. 1 jaar

Inschrijving Nieuwsbrief                Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.

Inschrijving kaart                             Tot het moment van uitschrijving voor de kaart.

Aanvraag via e-mail                        Max. 1 jaar

Overige formulieren                        Max. 4 jaar

Klantgegevens                                 Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

Delen van persoonsgegevens met derden

CIRCLES verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CIRCLES blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van CIRCLES worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CIRCLES gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
CIRCLES maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan CIRCLES te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CIRCLES heeft hier geen invloed op.

CIRCLES heeft Google geen toestemming gegeven om via CIRCLES verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@www2.guifiontwikkelt.nl. CIRCLES zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-05-2018 13:00:00.

BEVEILIGEN
CIRCLES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CIRCLES maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CIRCLES verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CIRCLES op via onderstaande contactgegevens

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS CIRCLES
CIRCLES
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn

055 522 2606
info@www2.guifiontwikkelt.nl