Sluiten van ketens

Sluiten grondstoffenkringloop

Wilt u hulp bij het sluiten van ketens?

De experts van CIRCLES helpen je verder met kennis, tools en netwerk voor grondstofketens. Om het smeden van innovatieve coalities in de ketens van productiebedrijven of bedrijventerreinen te versnellen, heeft CIRCLES een AcCElerator ontwikkeld. Dit is een intensief programma voor lead productiebedrijven of bedrijventerreinen. Zij willen de transitie naar een circulaire economie maken. Met een gestructureerde aanpak wordt er tevens toegewerkt naar een sluitende business- en value case in de keten.

Wanneer u deelneemt aan het AcCElerator programma, doorlopen we de volgende stappen:

  1. Oriëntatie en inventarisatie leadbedrijf
  2. Benaderen en committeren potentiële ketenpartners
  3. Value Engineering
  4. Stakeholdersoverleg
  5. Opstellen business en value case
  6. Evaluatie en kennisdeling

Niemand kent uw business beter dan uzelf, dus (uiteraard) heeft u zelf het stuur in handen. De AcCElerator helpt u uw eigen business toekomstbestendiger te maken. Niet door rapporten, maar door praktisch met u aan de slag te gaan met het realiseren van de circulaire verbeteringen.

Wilt u ook hulp bij het sluiten van de kringloop voor uw materiaalgebruik of meer informatie over het programma AcCelerator? Neem dan contact op met Christian Lorist.

Vul hier het formulier in met uw vraag en wij helpen u graag verder
Direct contact opnemen.

Zij gingen u voor:

Auping