Sluiten grondstoffenkringloop

De experts van CIRCLES helpen je verder met kennis, tools en netwerk voor grondstofketens. Om het smeden van innovatieve coalities in de ketens van productiebedrijven of bedrijventerreinen te versnellen, heeft CIRCLES een AcCElerator ontwikkeld. Dit is een intensief programma voor lead productiebedrijven of bedrijventerreinen die de transitie naar een circulaire economie willen maken. Met een gestructureerde aanpak wordt toegewerkt naar een sluitende business- en value case in de keten.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  1. Een analyse van jouw grondstofketens, alternatieven, technieken en partners;
  2. Het benaderen en commiteren van potientiele ketenpartners;
  3. Realiseren van circulaire verbeteringen:
    1. werksessies met experts om circulaire innovaties in de keten mogelijk te maken
    2. het begeleiden van overleg met publieke en private stakeholders
    3. het helpen opstellen van een business en value case

Niemand kent jouw business beter dan jijzelf, dus (uiteraard) heb jij zelf het stuur in handen. De AcCElerator helpt je jouw eigen business toekomstbestendiger te maken. Niet door rapporten, maar door praktisch met jou aan de slag te gaan met het realiseren van de circulaire verbeteringen.

Wil jij ook hulp bij het sluiten van de kringloop voor jouw materiaalgebruik of meer informatie over het programma AcCelerator? Neem dan contact op met Christian Lorist.

Zij gingen je voor

Auping
Solidpack
Interface