Financiering voor circulaire businessmodellen

In het algemeen is financiering beschikbaar in de vorm van deelnemingen, leningen of publieke financiering. Het juiste type financiering hangt af van jouw omstandigheden zoals het type circulair businessmodel en de ontwikkelingsfase van jouw organisatie.

Deelnemingen (eigen vermogen)
In een deelneming wordt kapitaal verstrekt in ruil voor een deelneming in het bedrijf (een deel van het eigendom). Deelnemingen is dus een vorm van eigen vermogen.

Leningen (vreemd vermogen)
In schuldfinanciering wordt kapitaal verstrekt in de vorm van een lening die in termijnen of in zijn geheel, inclusief rente, op een afgesproken moment wordt terugbetaald. Hierbij gaat de onderneming dus een schuld aan, wat ook wel aangeduid wordt als vreemd vermogen.

Publieke financiering
De overheid heeft verschillende beleidsinstrumenten tot haar beschikking, die de transitie naar de circulaire economie (financieel) kan ondersteunen. Dit kan via indirecte financiering, zoals fiscale instrumenten, subsidies, of inkoopbeleid, maar ook via directe financiering

Bron: Het Groene Brein

Wil je meer informatie over financiering van circulaire businessmodellen? Neem dan contact op met Franske van Duuren.

Vul hier het formulier in met je vraag en wij helpen je graag verder
Direct contact opnemen.