Circulaire verdienmodellen

Het smeden van innovatieve coalities in de keten en het sluiten van kringlopen vraagt om het ombuigen van traditionele verdienmodellen naar circulaire verdienmodellen. In de afgelopen jaren is door diverse partners in Oost-Nederland onderzoek verricht naar Nieuwe Businessmodellen, die uitgaan van ‘meervoudige waardecreatie’. Professor Jan Jonker heeft een gestandaardiseerde aanpak ontwikkeld om traditionele modellen te veranderen in een circulair model.

Innovatieve coalities, met een kansrijke business- en value case, die willen overstappen op een circulaire manier van werken, kunnen ondersteuning krijgen vanuit CIRCLES. CIRCLES biedt co-creatie trajecten aan voor het versneld ontwikkelen en implementeren van nieuwe businessmodellen in de keten. Tevens wordt ondersteuning geboden bij het oplossen van knelpunten op technisch, organisatorisch, bedrijfseconomisch of juridisch vlak.

Wil je meer informatie over circulaire verdienmodellen en hoe CIRCLES jou daarbij kan ondersteunen? Neem dan contact op met Franske van Duuren

Direct contact opnemen.