Circulaire verdienmodellen

Circulaire verdienmodellen

Wilt u overstappen van een traditioneel verdienmodel naar een circulair verdienmodel?

Innovatieve bedrijven en coalities, met een kansrijke business- en value case, die willen overstappen op een circulaire manier van werken, kunnen ondersteuning krijgen vanuit CIRCLES. CIRCLES biedt co-creatie trajecten aan voor het versneld ontwikkelen en implementeren van nieuwe businessmodellen in de keten. Tevens biedt CIRCLES ondersteuning bij het oplossen van knelpunten op technisch, organisatorisch, bedrijfseconomisch of juridisch vlak.

CIRCLES kan u helpen met het ontwikkelen van een nieuw businessmodel via de volgende stappen:

  1. Oriëntatie en inventarisatie bedrijf en bestaande verdienmodellen
  2. (Gezamenlijke) Business- en value case vaststellen
  3. Creatieve co-creatiesessie NBM
  4. Implementatie circulaire businessmodel
  5. Knelpunten analyse met oplossingsrichtingen
  6. Boardroom overleg/ Stakeholderoverleg
  7. Optimaliseren businessmodel
  8. Evaluatie en kennisdeling

Het smeden van innovatieve coalities in de keten en het sluiten van kringlopen vraagt om het ombuigen van traditionele verdienmodellen naar circulaire verdienmodellen. In de afgelopen jaren is door diverse partners in Oost-Nederland onderzoek verricht naar Nieuwe Businessmodellen, die uitgaan van ‘meervoudige waardecreatie’. 

Wilt u meer informatie over circulaire verdienmodellen en hoe CIRCLES u daarbij kan ondersteunen? Neem dan contact op met Franske van Duuren.

Vul hier het formulier in met uw vraag en wij helpen u graag verder
Direct contact opnemen.