Focusgroep Grondstoffentransitie

grondstoffentransitie

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. Een slimme en zuinige omgang met grondstoffen kan bedrijven voordelen brengen. Denk aan het reduceren van de kosten van nieuwe grondstoffen en het verminderen van de leveringsrisico’s. Maar het brengt ook uitdagingen mee. Bedrijven lopen aan tegen uitdagingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving, de businesscase of het mobiliseren van de keten.

Het Versnellingshuis Nederland Circulair brengt deze signalen van bedrijven in beeld. De belangrijkste bevindingen zullen worden beschreven in de Rode Draden. Deze notitie wordt o.a. gedeeld met de Tweede Kamer en biedt beleidsmakers en het ondersteunende ecosysteem handvatten om beleid op aan te passen. Om de signalen in beeld te brengen organiseren we focusgroepen met ondernemers en stellen hen de vraag: Wat zijn de barrières in het implementeren en opschalen van strategieën en technologieën om grondstoffen te besparen? In Oost Nederland zijn wij op zoek naar ondernemers die bereid zijn een paar uurtjes mee te werken aan deze focusgroep en het gesprek hierover aan te gaan. Ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten!