12de Circulaire Oogst: In balans met water

Op 23 juni 2022, vindt de 12e editie van de Circulaire Oogst plaats. Nadat het Centrum Meervoudige Waardecreatie dit event tweemaal via een livestream heeft georganiseerd, kunnen ze nu weer bezoekers live ontvangen. Dit evenement zal live van 14:00 uur t/m 17:00 uur in het Posttheater in Arnhemplaats plaatsvinden met als thema: ‘In balans met water’. Naast interessante keynotes zullen uiteraard ook de projecten van studenten van de minor Circulaire Economie worden belicht.

Waar zal het over gaan?

Water is de bron voor al het leven op aarde en vervult een sleutelfunctie in de vitaliteit van onze samenleving. Klimaatverandering leidt wereldwijd echter tot steeds grotere fluctuaties in de beschikbaarheid van voldoende (zoet) water. Ook in Nederland worden wij dit jaar opnieuw geconfronteerd met grote fluctuaties in de beschikbaarheid van voldoende water. Het grondwaterpeil bereikt naar verwachting in bepaalde regio’s opnieuw een dieptepunt en het neerslagtekort ontwikkelt zich op een vergelijkbaar niveau als dat in 1976.

Het al dan niet kunnen beschikken over voldoende water heeft grote consequenties voor de landbouw, de industrie, de logistiek, maar vooral ook voor de natuur en zelfs het beheer en de veiligheid van de openbare ruimte. Is dit voor Nederland het einde van de vanzelfsprekendheid van altijd voldoende water voor alle gebruikersgroepen?

Er is in de komende jaren een grote behoefte aan onderzoek en de ontwikkeling van duurzaam beleid. Tijdens de 12e editie van Circulaire Oogst nemen zij u, aan de hand van interessante keynotes, mee in dit vraagstuk en gaat de HAN vanuit verschillende invalshoeken op zoek naar een nieuwe balans. Op welke wijze anticiperen waterschappen beleidsmatig op de ‘grilligheden’ van klimaatverandering en het beheer van de openbare ruimte? Hoe stuurt ’s-lands grootste bierbrouwer op integraal watermanagement in haar brouwerijen en wat zijn de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap op het gebied van duurzaam watermanagement?

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden voor het event en kan via deze link!