Masterclass Circulaire Voedselketens ‘Nieuwe korte voedselketens met mijn bijproducten’

masterclass

Wat

Masterclass voor agrarisch producenten over het verwaarden van hun bijproducten en andere reststromen tot nieuwe regionale voedselketens.

Doelstelling

 • Ontwikkelen van nieuwe bestemmingen voor reststromen en daarmee versterken regionale voedselketens en nieuwe verdienmodellen
 • Werken aan levensvatbare circulaire businessconcepten
 • Ambachtsbedrijven betrekken bij circulaire korte voedselketen

Tijdens de masterclass ontwikkelen de deelnemers concrete ideeën voor nieuwe product-markt-combinaties. En, zij verkennen mogelijkheden om deze producten daadwerkelijk te gaan maken.

Aanpak

 • De masterclass is in september en bestaat uit twee dagdelen van 2,5 uur. We plannen de data in overleg.
 • De bijeenkomsten zijn op locatie bij twee van de deelnemers.
 • Er is plaats voor maximaal 8 agrarische producenten uit Regio Foodvalley. Elke ochtend staan 4 agrarische bedrijven centraal en zijn de andere deelnemers actieve luisteraars.
 • Op basis van huiswerk, de beide masterclasses en uitwerking na afloop ontwikkelen de ondernemers concrete plannen voor nieuwe producten inclusief mogelijk afzet.

De masterclass wordt gegeven door Sebastiaan Hetterschijt, levensmiddelentechnoloog / productontwikkelaar en al jaren actief in de voedselketen. Sebastiaan heeft kennis van wet- en regelgeving, is creatief met voedselstromen, denkt vanuit de marktvraag en werkt naar praktisch toepasbare ideeën.

Wie?

 • Primaire producenten uit Regio Foodvalley die:
  • (willen) produceren voor de regionale markt
  • (willen) werken aan de verwaarding van reststromen
  • stappen (willen) zetten naar een duurzame en circulaire bedrijfsvoering
  • actieve en transparante samenwerking in de voedselketen nastreven
 • Ook afnemers van deelnemende producenten zijn van harte welkom
 • Er is plaats voor 8 producenten, vol = vol. Indien de interesse groter is, dan overleggen we over alternatieven.

Kosten voor deelname

€ 50 excl. BTW

Werkplaats Circulaire Voedselketens

De masterclass is onderdeel van de Werkplaats Circulaire Voedselketens, een praktijknetwerk in Regio Foodvalley, waarin partijen uit de gehele voedselketen samen toewerken naar circulaire voedselketens met minder verspilling, besparing van kosten / nieuwe inkomsten en optimale benutting van grondstoffen. Meer informatie over de Werkplaats Circulaire Voedselketens en andere bijeenkomsten lees je hier.

De masterclass wordt georganiseerd in samenwerking met het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley en het actuele POP3 project Proeflokaal.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de masterclass via deze link.

Agenda Werkplaatsbijeenkomsten in 2021

Meer informatie over de werkplaats bijeenkomsten leest u hier.

Interesse of vragen?

Heeft u interesse om deel te nemen of heeft u vragen? Op deze pagina vindt u algemene informatie over de Werkplaats Circulaire Voedselketens en contactgegevens van de werkplaatstrekkers.