Verdiepingssessie ‘Next step Circulaire Economie’

Op 24 mei organiseren de gezamenlijke overheden een online verdiepingssessie met als doel om te weten te komen hoe zij ondernemers uit het MKB nog beter kunnen helpen in hun transitie naar een circulaire economie. Tijdens deze sessie worden de behoeften van ondernemers uit de regio in kaart gebracht. 

Tijdens deze sessie zal Joost van Hoorn (Platform31) in gesprek gaan met Roeland (Leadax) van Delden en Friso Douwstra (gedeputeerde Provincie Friesland) over de vraag waarom het zo belangrijk is om beter inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van ondernemers t.a.v. de circulaire economie.

Verdiepende gesprekken zorgen voor input!

Tijdens de sessie zullen deelnemers in groepen zich verdelen en zullen zij ingaan op de volgende vragen:

  1. Welke vragen, opgaven, uitdagingen en kansen t.a.v. circulair komen mkb-ondernemers tegen?
  2. Aan welk type ondersteuning hebben ondernemers behoefte op het gebied van circulair? Wat helpt hen vooruit? Bijvoorbeeld informatie. Waar is die informatie te vinden? Moeten we daarbij aansluiten op netwerken, contacten of op een andere manier?
  3. Zijn ondernemers bekend met (een deel van) het (ondersteunings)aanbod op het gebied van circulaire economie? Wat zijn de ervaringen?
  4. Hoe kan het mkb voor de transitie naar een circulaire economie het beste worden benaderd en bereikt? Wat is er voor nodig om ondernemers een (volgende) stap richting circulair te laten zetten? Waar liggen (economische) kansen of oplossingen voor problemen met circulariteit?
  5. Wat loopt in het huidige regionale en nationale aanbod van initiatieven/ondersteuning/info goed en moeten we verder uitbouwen? Wat kan in het huidige aanbod beter/anders? Waar moeten we mee stoppen?

Wie zijn er betrokken?

De versiepingssessie circulaire economie wordt georganiseerd op initiatief van IPO samen met onder andere: MKB Nederland, (de regionale verenigingen van) VNO-NCW, VNG, ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Versnellingshuis Nederland Circulair!

De verdiepingssessie vindt plaats via Teams. Aanmelding kan via deze link.