Ahmed Marcouch nieuwe voorzitter The Economic Board

Burgemeester Ahmed Marcouch

Per direct heeft The Economic Board van de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen een nieuwe voorzitter in de persoon van Ahmed Marcouch, burgemeester van de gemeente Arnhem. Hij neemt het stokje over van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls die in januari voorzitter is geworden van de vernieuwde versterkte samenwerking van achttien regiogemeenten, de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen, die mede door Marcouch tot stand kwam.

De impact van de coronacrisis is groot en raakt de levens van inwoners en ondernemers. Marcouch ziet hierin een belangrijke taak voor hemzelf en voor The Economic Board weggelegd: “Juist nu veel inwoners en ondernemers inzitten over hun gezondheid, hun werk en inkomen is zekerheid en een sterke economie van groot belang zodat voldoende banen blijven bestaan en ook weer nieuwe banen ontstaan. De komende jaren zal ik mij samen met mijn zeventien medeboardleden vanuit bedrijven, kennisinstellingen en overheden hardmaken voor een sterke en aantrekkelijke regio die zorgt voor investeringen, meer banen en een beter, gezonder en duurzaam leven voor haar inwoners. Met deze samenwerking innoveren we ons – als grootste stedelijke regio buiten de Randstad met één miljoen inwoners – de crisis uit en groeien verder uit als nationale en internationale economische duurzame motor.”

Veel te bieden

In de afgelopen vijf jaar sinds de oprichting van The Economic Board is er heel veel bereikt. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden weten elkaar steeds makkelijker te vinden en er vindt op grote schaal samenwerking binnen de regio plaats.

Ahmed Marcouch over de opvolging van de burgemeester van Nijmegen: “Mijn voorganger Hubert Bruls bedank ik voor de versterkte samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid, opdat onze regio de cruciale vraag kan beantwoorden: ‘hoe blijven wij gezond en houden wij deze aarde leefbaar?’ Antwoorden op vragen van ‘wat’ naar ‘hoe’ liggen in de stap van kennis naar kunde, dus van wetenschappers naar ondernemers. Onze regio heeft die, samen met overheden met een missie. Onze jonge afgestudeerden gaan met hen het herstelwonder na de crisis waarmaken, voor de regio, voor heel Nederland, en voor ver daarbuiten.”

Samen bereiken we meer

Sigrid Helbig, directeur van The Economic Board, is blij met Marcouch als nieuwe voorzitter. “Marcouch heeft zich als voormalige voorzitter van de Regio Arnhem Nijmegen een warme ambassadeur van regionale samenwerking getoond. Daarnaast is Marcouch een stevige bestuurder, een boegbeeld én een heel actieve communicator met een groot bereik. The Economic Board heeft de afgelopen vijf jaar al veel innovaties onder de aandacht gebracht, maar daar is vanuit gezamenlijkheid en richting de buitenwereld nog winst te behalen. Lifeport is de verzamelnaam die we in het leven hebben geroepen om alle innovaties op gebied van Food, Health en Energy die in de regio tot stand komen, naar buiten toe een herkenbaar gezicht te geven. Dat lukt al  maar kan nog beter. Willen we écht een aantrekkelijke partner zijn voor investeerders, bedrijven en instellingen, voor Den Haag en Brussel, dan moeten we nu doorpakken en met z’n allen het economisch profiel van de regio één gezicht geven. Daar kan Marcouch als voorzitter een belangrijke rol in spelen. We hebben daar al onze partners bij nodig. Alleen samen bereiken we meer.”

The Economic Board

The Economic Board is in 2016 gestart vanuit het doel om de economische ontwikkeling in de regio aan te jagen en het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan elkaar te verbinden. The Economic Board communiceert over het bijzondere potentieel van de regio en bundelt deze verhalen onder de noemer van Lifeport. De focus bij haar activiteiten ligt op de speersectoren Food, Health en Energy en de cross-overs daartussen. Hier liggen de beste kansen voor innovatie, meer business en meer werkgelegenheid. Kijk voor meer informatie op www.theeconomicboard.com.