ArnhemMade: unieke kans ovor het MKB maakbedrijf om kennis te maken met een industrieel ontwerper

arnhemmade

Je hebt als ondernemer een product dat op het einde van de economische levensduur is beland en de opvolger is nog niet in zicht… of je hebt een idee voor een nieuw product maar je hebt niet de kennis om het te ontwikkelen. Of je wilt je product herontwerpen zodat het duurzamer en/of meer circulair wordt.

Bedrijven komen veel uitdagingen tegen bij het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe producten. Vaak is dit afhankelijk van het vinden van goede ideeën, het op tijd inzetten van vernieuwingen, verbeteringen en innovaties en het vinden van de juiste relevante kennis en ervaring.

Het project ArnhemMade helpt bedrijven in regio Arnhem op een aantrekkelijke wijze kansrijke innovatieve ideeën te genereren, producten te verbeteren en te ontwikkelen. Bij ArnhemMade wordt gebruik gemaakt van kennis en creativiteit van buiten de eigen organisatie. Er worden matches gemaakt tussen bedrijven en industrieel ontwerpers, met name voor die bedrijven voor wie het inschakelen van kennis van buitenaf nieuw is.

Wat kost het en wat levert het op?

Voor 10 bedrijven uit de maakindustrie wordt een match gerealiseerd met een industrieel ontwerper die samen met het bedrijf bekijkt hoe een nieuw product kan worden ontwikkeld, dan wel een bestaand product kan worden verbeterd.

Wat wordt er van de ondernemer verwacht?

• Een open houding en een realistische vraag;
• Een eigen bijdrage van € 1.400,- exclusief BTW voor 40 uur inzet van een professionele industrieel ontwerper;
• Benodigde transparantie over het product, productieproces, marktpositie etc.;

Wat levert het op?

• 5 dagen inzet van industrieel ontwerper (ter waarde van € 3.200,);
• Een eerste stap in het proces van productvernieuwing of verbetering;
• PR voor het product en bedrijf.

Meedoen?

Meldt u zich dan aan bij Joost de Waard, via dewaard@kplusv.nl

ArnhemMade is een project van VNO-NCW Midden en is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Arnhems Ondernemers Centrum, CIRCLES, Ondernemers Fonds Arnhem, Gemeente Arnhem en VNO-NCW Midden.