Circulaire nieuwbouw Borne

nieuwbouw Borne

In Borne is momenteel een van onze reststoffencentra gevestigd. Een geweldige locatie vlak bij de A1. In Oldenzaal groeien onze zusjes TWW en Negam uit hun jasje. Toen ontstond het ambitieuze idee om samen op het terrein in Borne te gaan bouwen. Het ontwerp past in de mooie Twentse omgeving. Onze Rentmeester2050, begeleidt dit iconische project.

In Borne bouwen we zoveel mogelijk circulair, nieuwbouw met de toepassing van gebruikte materialen. Ons streven is om 60 tot 80 procent van de materialen die nodig zijn voor de gebouwen, te halen uit door ons zelf gesloopte panden. De betonplaten die nodig zijn voor de werkplaats waarin het materieel onderhouden wordt, komen uit het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ook de staalconstructie komt daar vandaan. De dakpannen voor het kantoor komen van het door ons gesloopte ge meentehuis in Weerselo. De ramen, de kozijnen, het deurbeslag en de vloerbedekking zijn ook allemaal reused materialen afkomstig uit onze sloopprojecten. De gevel bestaat uit oude trottoirtegels welke door mensen van de sociale werkplaats geschikt zijn gemaakt voor hergebruik.

Bij de productie van de boorpalen en de gestorte betonvloeren hebben we 50 procent in plaats van de gebruikelijke 30 procent van het grind vervangen door betongranulaat. Het beton voor de productie van de funderingen is 85 procent circulair. Hierbij hebben we naast het grind ook het aandeel zand vervangen. Binnen leggen we vloertegels die zelfs zijn gemaakt van 100% circulair beton! Hierin is naast het volledige aandeel zand en grind ook het cement vervangen voor een circulaire cementvervanger. De wereldwijde productie van cement draagt voor circa 5% bij aan de totale door mensen veroorzaakte CO2-uitstoot. Door circulaire bindmiddelen toe te passen wordt de milieudruk van het door ons gebruikte beton significant verlaagt.

Duurzame energie

Het kantoorgebouw en de werkplaats passen in de omgeving en is duurzaam: geen gas meer, er komt een bassin onder de grond met water dat warmte gaat genereren, er komen zonnepanelen en we gebruiken straks alleen wisselspanning waar nodig en gelijkstroom waar het kan: om energie te besparen. Met de circulaire nieuwbouw besparen we op het gebruik van primaire grondstoffen en dragen we bij aan Sustainable Development Goal 12: verantwoorde consumptie en productie. En bouwen we aan Sustainable Development Goal 11: duurzame steden en gemeenschappen.

Inmiddels hebben wij gekozen om een ultieme poging te doen om als eerste in Overijssel het pand BREEAM OUTSTANDING te certificeren. BREEAM is een duurzaamheidslabel voor de Nederlandse bouw. Nee, geen makkelijke klus, maar zeker geen onmogelijke klus. Wij gaan ervoor!

Lees meer op de website van Rentmeester 2050 of volg Rentmeester 2050 op LinkedIn.