Eerste E-novation hub van Nederland

CirkelWaarde gaat samen met Weee Nederland, kringloopbedrijven Foenix en Stilema, het lectoraat Regio-ontwikkeling van Saxion, ROC Aventus, SecondTech en andere ondernemingen de eerste E-novation hub (E-Hub) van Nederland in de Cleantech Regio realiseren.

Cirkelwaarde is een grondstoffenalliantie van AVU, ROVA en Circulus-Berkel met als doel actief deel te nemen in de transitie naar een circulaire economie. Het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor verschillende afvalstromen is hierbij een grote uitdaging. In de E-novation hub gaan partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente Apeldoorn in de Cleantech Regio hun krachten bundelen om ingezamelde elektronica hoogwaardig te verwaarden op kansrijke afzetmarkten.

Hergebruik opschroeven

Op 1 februari 2021 gaat de fysieke E-Hub op het Zwitsalterrein in het NewTechPark in Apeldoorn formeel van start. Marieke op de Weegh, innovatiemakelaar van RCT Gelderland en actief betrokken bij de E-Hub licht enthousiast toe: “De E-novation hub wordt dé plek waar we kennis en ervaring gaan opdoen met het veilig testen, repareren en certificeren van ingeleverde elektronische apparaten en onderdelen. We willen het hergebruikpercentage van ingezamelde elektronische producten, zoals wasmachines en elektromotoren, flink opschroeven de komende jaren”.

23,9 kg E-waste per persoon

Elektronisch afval is één van de snelst groeiende afvalstromen en legt een stevige claim op mens en milieu. Per inwoner in Nederland kwam er in 2019 maar liefst 23,9 kg E-Waste vrij aan elektrische en elektronische apparatuur. Een negatieve perceptie van consumenten en een lage verwachte technische kwaliteit zorgen ervoor dat de meeste consumenten terughoudend zijn als het gaat om de aankoop van her te gebruiken elektrische apparaten. Tegelijkertijd zijn er veel business kansen doordat elektronica waardevolle grondstoffen en onderdelen bevat. Een flinke systeemverandering is volgens Marjolein Mann van Rova/ CirkelWaarde nodig om deze kansen daadwerkelijk te benutten. Data en informatie gaan helpen om grip te krijgen op de elektronica stroom in de Cleantech Regio, evenals technische expertise om de hergebruikmogelijkheden van de ingezamelde elektronica objectief te identificeren en te classificeren.

Levensduur verlengen

Dat we nu in het Circulus-Berkel werkgebied kunnen beginnen om kennis en ervaring op te doen voor toepassing daarvan in het AVU en Rova gebied is te danken aan de succesvolle samenwerking die al bestond tussen Circulus-Berkel en Weee.nl. Sinds 2016 wordt in het sorteercentrum van Weee.nl in Apeldoorn, alle ingeleverde elektronica en elektrische apparaten gesorteerd voor recycling uit het Circulus-Berkel werkgebied van 9 gemeenten, dat bijna helemaal overlapt met het Cleantech Regio gebied. Frank Stiksma, docentonderzoeker bij het lectoraat Regio-ontwikkeling van Saxion: ‘De E-novation hub wordt een leidend kenniscentrum voor her te gebruiken elektronica. In een stimulerende leeromgeving gaan we samen met studenten van ROC en Saxion ervaring opdoen met het registreren, testen en dataficeren van ingezamelde elektronica. De kennis die we hierbij ontwikkelen delen we graag met het werkveld. We zitten echt nog in een pioniersfase en zoeken naar innovatieve oplossingen hoe we slim en efficiënt de levensduur van ingezamelde elektronica kunnen verlengen.’

Technische competenties van jonge mensen

In een ruwe, inspirerende industriële hal gaan studenten van het ROC en herintreders vanaf februari actief aan de slag met het testen van elektronica. Manfred Kugel, kwartiermaker in de E-Hub op het Zwitsalterrein vertelt: ‘In een test-lab gaan studenten en herintreders aan de hand van werkinstructies en testprotocollen en testapparatuur in een veilige testomgeving elektronica beoordelen. Door systematisch te testen willen we uiteindelijk tot certificering voor elektronische elektronica over kunnen gaan’ Het komende jaar wordt (digitaal) opleidingsmateriaal ontwikkeld dat nieuw personeel ondersteunt bij het repareren en reviseren. Door de activiteiten in de E-Hub wordt een krachtige bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de technische competenties van jonge mensen in de context van een regionale circulaire economie.

Extended-life platform

De E-novation projectgroep bouwt naast de fysieke E-Hub in 2021 ook aan een datagedreven matchingsplatform voor herbruikbare elektronica in de Cleantech Regio. Dit ‘Extended-life’ platform maakt de elektronica stromen transparant en overbrugt de huidige ‘gap’ tussen herbruikbare elektronica en de vermarkting er van. Samen met OV Software in Apeldoorn ontwikkelt het lectoraat Regio-ontwikkeling van Saxion hiervoor een ‘Low Code’ demo. ‘Het doel van de te ontwikkelen demo is om een ‘Minimum Viable Product’ van het platform te ontwerpen die de functionaliteiten en de systeemeisen van het Extended-Life Platform zichtbaar maakt’, aldus Frank Stiksma. Ook maakt de demo de werking van de achterliggende procesarchitectuur inzichtelijk bij het identificeren, classificeren, testen en herstellen van elektronica.

Lees meer op de website van Cleantechregio.