Vergassen biomassa: veelbelovende nieuwe techniek!

Onder begeleiding van Pioneer Twente (Rogier de Haan) start Hyun, student uit Zuid-Korea aan de RUG, een nieuw bedrijf in Nederland. Het gaat om een nieuwe techniek voor het vergassen van biomassa (slib en groen) waarbij de techniek 30% goedkoper wordt ten opzichte van de huidige bestaande technieken en tegelijk het rendement 30% stijgt. Met andere woorden: meer biogas voor minder geld!

De techniek is gepatenteerd en de start up krijgt financiële ondersteuning uit het . Vanuit Circles begeleiden we hen naar een volgende stap. Van de schaal in het lab gaan we naar een concrete pilot in de praktijk waarbij wordt samen gewerkt met Groep Midden Betuwe slibverwerking (GMB) en het waterschap Rijn en IJssel. De toepassing zal in dit geval zijn het vergassen van biomassa en slib (uit de zuivering van het waterschap). Op basis van de resultaten van deze pilot wordt verder opgeschaald. Een van de mogelijkheden is toepassing in de landbouw, omdat ook mest met deze techniek kan worden omgezet in biogas. Dat biedt de mogelijkheid om een landbouwbedrijf ‘stand alone’ van energie te voorzien.De inhoudelijke techniek is gepatenteerd en kan (nog niet) worden gepubliceerd. Wel is de kennis met een aantal experts uit het netwerk gedeeld en op basis van ‘expert judgement’ is de conclusie dat het inderdaad om een veelbelovende techniek gaat.

Vergelijkbare initiatieven delven vaak het onderspit door het hoge prijsniveau. De experts verwachten dat hier nu een oplossing voor is. Een doorbraak met een prijsniveau dat deze techniek meer dan concurrerend maakt. Iets wat tot op heden nog geen andere techniek is gelukt