Challenge Week 14-18 maart 2022

Challenge Week Circulaire Fabrieken

Hoe vind ik afnemers? Hoe realiseer ik proof of concept? Wat levert het mij op? Dát houdt jou als mkb’er, scale-up’er of start-up’er bezig. En dat is precies waarom je mee zou moeten doen met de Challenge Week van het programma Circulaire Fabrieken. Je hebt namelijk een grote kans om nieuwe business te genereren met jouw oplossing, idee of product.

Circulaire Challenge als uitgangspunt

De basis van de Challenge Week is de vraag van een bedrijf naar een circulaire oplossing voor een specifieke uitdaging.

Bekijk hieronder de zes challenges

TOEPASSING VOOR RECYCLAAT GEZOCHT

Toelichting challenge 1

Clear Polymers zamelt gebruikt aspergefolie in, verwijdert het zand en maakt er recyclaat van. Dit
wordt in de markt verkocht en vooral gebruikt voor laagwaardige toepassingen. Om tot
hoogwaardige circulaire oplossingen te komen zoekt Clear Polymers naar bedrijven die het recyclaat
op hoogwaardige manier kunnen toepassen.

Belemmering ervaren

Het is Clear Polymers tot nu toe niet gelukt om voor het recyclaat een hoogwaardige toepassing te
vinden. Het wordt daarom momenteel in de reguliere markt aangeboden.

Vraag

Hoe kan het recyclaat van gebruikt aspergefolie ingezet worden in hoogwaardige circulaire
toepassingen?

www.clearpolymers.com

Contact persoon Circulaire Fabrieken

Harrie van Bommel
h.w.m.vanbommel@saxion.nl

ONTWERP BINNENDEUR VOOR HERGEBRUIK/RECYCLING

Toelichting challenge 2

Krepel produceert binnendeuren. Het grootste deel van de omzet betreft goedkope binnendeuren voor
sociale huurwoningen en de onderkant van de koopwoningenmarkt. De deuren worden zo eenvoudig en
goedkoop mogelijk geproduceerd. Bij renovatie/sloop gaan deze deuren weg als B-wood naar de
afvalverwerkers (verbranding) omdat ze niet of erg moeilijk te hergebruiken/recyclen zijn.

Belemmering ervaren

Tot nu toe heeft het bedrijf vooral de nadruk gelegd op verbeteren van milieuaspecten bij de productie
door maatregelen te nemen m.b.t. energie en afval. Het ontwerp van de deur heeft i.h.k.v. milieu nog
geen aandacht gekregen.

Vraag

Hoe kan een goedkope binnendeur ontworpen/geproduceerd worden zodat deze na gebruik beter te
hergebruiken/recyclen is ?

www.krepeldeuren.nl

Contact persoon Circulaire Fabrieken

Harrie van Bommel
h.w.m.vanbommel@saxion.nl

LUCHTKANALEN VAN BIOBASED MATERIALEN

Toelichting challenge 3

GMM Luchttechniek produceert luchtbehandelingskanalen op maat voor klanten. De ronde kanalen
worden ingekocht maar de hoekige kanalen worden van plaatstaal door het bedrijf zelf op maat
gemaakt. Na renovatie/sloop gaat het staal altijd voor recycling naar Tata Steel en de kanalen worden
niet hergebruikt. Recycling is natuurlijk beter dan storten maar kost veel energie en veroorzaakt
daardoor nog steeds veel milieubelasting. Daarom is het bedrijf geïnteresseerd in de mogelijkheden om
luchtkanalen te hergebruiken maar ook of luchtkanalen van een ander materiaal (biobased) materiaal
gemaakt zouden kunnen worden. Op deze tweede vraag ligt de nadruk bij deze challenge.

Belemmering ervaren

Er is door het bedrijf nog geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden dus de belemmeringen zijn
vooral gebrek aan kennis en inzicht.

Vraag

Welke biobased materialen zijn geschikt om luchtkanalen van te produceren?

www.gmmluchttechniek.nl

Contact persoon Circulaire Fabrieken

Harrie van Bommel
h.w.m.vanbommel@saxion.nl

LEVERANCIERS VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN DEMONTABELE WONING

Toelichting challenge 4

Circular Club is een startup die een volledig demontabele woning, die los van het grid kan functioneren,
wil ontwikkelen. De eerste ontwerpen zijn gemaakt maar voor een verdere uitwerking wordt gezocht
naar leveranciers van onderdelen/materialen die betrokken willen/kunnen worden bij die verdere
uitwerking.

Belemmering ervaren

De startup is nog vrij jong en is zich aan het oriënteren. Hiervoor zijn ze opzoek naar bedrijven en
innovatieve oplossingen die een of-the-grid demontabele woning verder helpen mogelijk maken.

Vraag

Welke leveranciers van materialen/onderdelen willen meewerken of hebben een oplossing die bijdraagt
aan de ontwikkeling van een demontabele woning die los van het grid kan functioneren?

Contact persoon Circulaire Fabrieken

Maarten van der Westerlaken
m.vanderwesterlaken@kplusv.nl

BETROKKENHEID ONTWERPFASE VERHOGEN OM MATERIAALGEBRUIK TE VERLAGEN

Toelichting challenge 5

Kamp Coating brengt coatings aan op producten die door klanten worden aangeleverd. Uit ervaring blijkt
dat als Kamp Coating eerder in het ontwerpproces bij de klanten kan worden betrokken het
materiaalgebruik kan worden verlaagd. Maar hoe en in welke vorm kan het bedrijf deze service het beste
gaan aanbieden aan klanten voor in de keten.

Belemmering ervaren

Bij een pilot is positieve ervaring opgedaan maar klanten weten dit niet en Kamp Coating is op zoek om
de positieve ervaring van de pilot verder uit te breiden.

Vraag

Hoe kan de betrokkenheid in de ontwerpfase van het product worden verhoogd om daarmee het
materiaalgebruik te verlagen?

www.kampcoating.nl

Contact persoon Circulaire Fabrieken

Maarten van der Westerlaken
m.vanderwesterlaken@kplusv.nl

PARTIJEN GEZOCHT VOOR PILOT INTRODUCTIE STATIEGELDBLIK IN SUPERMARKTEN

Toelichting challenge 6

Foodlane heeft het plan om voor diverse droge producten (koffie, snoep etc.) in de supermarkt een blik
met statiegeld te gaan introduceren. Ze willen graag in de Cleantech Regio (Deventer) een pilot starten
om de introductie te testen in de praktijk.

Belemmering ervaren

Er is al contact met bedrijven als Tomra (emballage inname) en Trivium (blikproductie) in de CTR maar
ook andere bedrijven (waaronder supermarkten) zijn nodig om een pilot te kunnen gaan ontwikkelen.

Vraag

Welke partners willen meewerken aan de ontwikkeling van een pilot voor de introductie van een
statiegeldblik in de supermarkten in de Stedendriehoek?

www.foodlane.nl

Contact persoon Circulaire Fabrieken

Maarten van der Westerlaken
m.vanderwesterlaken@kplusv.nl

Aanmelden

Heb jij een idee om met een challenge aan de slag te gaan? Of heb jij kennis die aansluit op de vraag? Meld je dan aan.

Biedt jouw aanmelding voldoende aanknopingspunten? Dan word je voor de Challenge Week geselecteerd en helpen studenten van Saxion je bij een plan van aanpak, die je op de maandagmorgen in de Challenge Week (LET OP, gewijzigde datum: 14 t/m 18 maart 2022) pitcht voor de challenger. Schrijf je snel in, dan maak je meer kans op een uitnodiging. Aanmelden kan tot 19 februari 2022.

Waarom meedoen aan de Challenge Week?

  • Blijvende procesbegeleiding, ook na het totstandkoming van de match
  • Toegang tot testfaciliteiten, innovators en bedrijven in de Cleantech Regio (Stedendriehoek)
  • Mogelijkheden tot ontwikkeling en groei


Challenge Week

In de week van 14 t/m 18 maart 2022 zal er op diverse momenten zowel online als offline contact zijn tussen challengers en kennis- en innovatieleveranciers. De week begint op maandag met kennismaken tijdens een kick-off bij de Gasfabriek in Deventer, waar je de oplossing pitcht voor de challengers. Op dinsdag bezoeken leveranciers met studenten het challengebedrijf, op woensdag is er kort online contact tussen bedrijf en studenten en selecteren de bedrijven de kennis- en innovatieleveranciers die het beste aansluiten op hun challenge. Op donderdag wordt er door de challengers en gekozen oplossingen gewerkt aan een gezamenlijk plan van aanpak. Op een gezamenlijke slotbijeenkomst op vrijdagmiddag pitchen leveranciers hun plan van aanpak en bepalen challenge-bedrijven hun keuze. Locatie: Apeldoorn.