CIRCLES creëert concrete symbiose

CIRCLES heeft de ambitie in Oost Nederland NISP(national industrial symbiosis programme) te introduceren. De NISP-methodologie is een bewezen methode uit Groot-Brittannië om industriële symbiose te bereiken door de grondstoffenvraag en het reststromenaanbod beter op elkaar af te stemmen. Driven By Values heeft de methode geoptimaliseerd voor de Nederlandse markt, waar er reeds meer symbiose is dan in Groot-Brittannië. Door middel van workshops wordt informatie verzameld over de aanwezige reststromen en over de vraag naar reststromen. Vraag en aanbod wordt vervolgens aan elkaar gekoppeld, zodat kan worden geanalyseerd waar de samenwerkingsmogelijkheden zitten. Deze methode is voor het eerst toegepast in Limburg onder de naam SILVER.  In concrete SILVER-projecten zijn kansen opgepakt en bedrijven begeleid naar concrete samenwerkingen en contracten. Met de NISP-methode realiseren we kringlopen en creëren we toegevoegde waarde! Voor meer informatie en de ervaringen in Limburg zie: http://www.silver-limburg.nl/page/2/?paged=2
De eerste ‘SILVER’- of ‘NISP’-bijeenkomst in Oost Nederland is gepland op 16 mei in Deventer. Daarna volgen er nog meer. Meer info bij CIRCLES-partner VNO-NCW midden: lorist@vno-ncwmidden.nl

Daarnaast organiseert CIRCLES-partner Saxion, in aanvulling op de NISP-methode, onderzoek bij bedrijventerreinen naar materiaalstromen: wat gaat er in en wat komt er aan reststoffen vrij? De data die dat onderzoek oplevert kunnen worden gebruikt bij het creëren van symbiose tussen bedrijven. De eerste onderzoeken starten in september 2018 vanuit de Smart Solutions Projecten bij Saxion. Meer informatie bij g.e.tulp@saxion.nl

Auteur: Eddy Tulp, Saxion University of Applied Sciences