CIRCLES presenteert Circulair Inkopen Monitor & Masterclasses

Is de facilitaire dienst zich bewust van circulaire kansen? En boeken afdelingen die beheer en onderhoud van buitenruimte, wegen, kunstwerken en gebouwen onder hun hoede hebben circulaire vooruitgang? Zijn er doelen vastgesteld en is circulair inkopen in het beleid ingebed? Omdat alle gemeenten met dezelfde problematiek aan de gang gaan, maar niet in hetzelfde tempo of met dezelfde onderwerpen, bestaat via het programma de mogelijkheid deelnemende gemeente onderling van elkaar te laten leren. Door het (geanonimiseerd) verzamelen en delen van circulaire inkoop gerelateerde informatie ontstaat een platform waarmee circulair inkopen enorme sprongen vooruit gaat maken.

CI: Monitor & Masterclasses in de praktijk
De CI Monitor biedt inzicht in de status van circulair inkopen op meerdere beleidsniveaus en onderwerpen. In de CI Monitor wordt een onderscheid gemaakt tussen een strategisch niveau (hoe scoort de gemeente op het organiseren van circulair inkopen en het hanteren van een strategie?) en operationeel niveau (hoe scoort de gemeente op de acties, wat zijn de resultaten van deze acties en aandacht voor circulair inkopen?). Een totaaloverzicht van alle niveaus, thema’s en circulaire onderwerpen die in de CI Monitor aan bod komen ziet u in onderstaand figuur.

Hoe is de CI Monitor opgebouwd?
Aandachtsgebieden:

 • Circulariteit in algemeen beleid, in inkoopbeleid en in communicatie
 • Planvorming, ambities, aanpak en borging
 • Integratie in de organisatie, in en regio en rondom ketensamenwerking

Inkoop categorieën:

 • Grond-, Weg en Waterbouw
 • Bouw, sloop en beheer gebouwen
 • Kantoorfaciliteiten – Facility Management
 • Werktuigen, transport en mobiliteit
 • Energie

Speerpunten circulaire kwaliteit:

 • Gezonde mens en maatschappij
 • Hoogwaardig hergebruik
 • Duurzame energie
 • Natuurlijk kapitaal
 • Innovatie en partnerschap
 • Borgen van kringlopen in contracten

Door jaarlijks deze CI Monitor in te vullen wordt inzichtelijk hoe een gemeente zich ontwikkelt rondom het circulair verantwoord inkopen.