CIRCLES start digitale en fysieke marktplaats voor circulaire economie

Apeldoorn – 4 oktober 2016 – CIRCLES is een nieuwe digitale en fysieke ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost-Nederland bij wil dragen aan de transitie naar een circulaire economie. Twaalf organisaties laten op initiatief van VNO-NCW Midden en kiEMT zien dat Oost-Nederland de Circulaire Economie hotspot is van Nederland. Met het doel Oost-Nederland in de startblokken te zetten voor de economie van de toekomst.

Circulaire economie als gamechanger voor producent en consument

Veel van de producten die we gebruiken gaan vroegtijdig kapot – denk aan elektronica  – of worden weggegooid, zoals kleding. Binnen een circulaire economie wordt de levensduur van grondstoffen en producten verlengd. Dat kan onder meer door hergebruik en recycling van onderdelen en materialen. Hierdoor behouden grondstoffen – ook wat we nu nog afval noemen – hun waarde. “Stel je maakt verlichtingsarmaturen, zorg ervoor dat je de verschillende onderdelen gemakkelijk kunt recyclen en biedt ze in een ander verdienmodel aan. Dan heb je een lagere milieu-impact en betrek je je klant ook op de lange termijn bij je product”, aldus Christian Lorist van VNO-NCW Midden.

Oost-Nederland hotspot circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie is belangrijk om ook in de toekomst gebruik te kunnen maken van voldoende grondstoffen. Zo maken we welvaart voor een groeiende wereldbevolking mogelijk. Met de start van CIRCLES ligt er in Oost-Nederland een ambitieus en realistisch plan om in dit werkelijkheid te laten worden. “Oost-Nederland kan het verschil maken, door de kansen op gebied van decirculaire economie nu om te zetten in concrete samenwerkingen en business cases”, volgens Jan Jonker van kiEMT.

CIRCLES werkt aan grondstoffenzekerheid en nieuwe verdienmodellen

12 Partners ontwikkelden binnen CIRCLES, op initiatief van kiEMT en VNO-NCW Midden, een praktijkgerichte ontmoetingsplek voor (mkb-) bedrijven en maatschappelijke organisaties. Doel is hen bewust te maken van de noodzaak en voordelen van circulair ondernemen, circulaire kansen door te ontwikkelen en hiervoor samenwerkingspartners bij elkaar te brengen. CIRCLES ontwikkelt op deze manier een nieuwe, op de toekomst gerichte markt in een circulair model. Oost-Nederland loopt zo voorop in Nederland en heeft de ambitie deze koploperspositie te versterken. Ketensamenwerking en kennisdelen staan hierin centraal. Daarnaast wil CIRCLES de concurrentiepositie van de regionale maakindustrie verbeteren. Dat kan doordat circulaire economie bedrijven een kostenbesparing oplevert en grondstofzekerheid biedt. Bedrijven worden bovendien toekomstbestendig door nieuwe verdienmodellen te introduceren. Een circulaire economie kan ook zorgen voor een vermindering van CO2-uitstoot en schept nieuwe werkgelegenheid.

Jonker: “We hebben een hoogwaardige maakindustrie, een sterke Cleantech markt, een grote biobasedsector, vooraanstaande kennisinstellingen en twee provincies die beiden circulaire economie als speerpunt voor beleid hebben gekozen. Ieder moment dat we dat eerder doen levert directe winst op voor onze toekomst.”

CIRCLES is een samenwerking van Stichting kiEMT, VNO-NCW Midden, Cleantech Center, Universiteit Twente, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Saxion, Stichting Circulaire Economie, Cleantech Regio, Kennispoort Regio Zwolle, Regionaal Centrum voor Circulaire Economie, Natuur en Milieu Overijssel en de Gelderse Milieufederatie.