Circulaire Roadmap 2030

Roadmap 2030
Tijdens een strategiesessie met de CIRCLES-partners afgelopen voorjaar is de circulaire roadmap tot stand gekomen. Hieruit zijn vijf werkgroepen voortgekomen, waar we met verschillende partners de komende periode mee aan de slag gaan.  
Werkgroepen
1. Circulaire RegioHiermee wordt voorzien in ondersteunende capaciteit op regionale werkplaatsen en expertise, mkb-ondersteuning en uniformering van tools en supportprogramma’s en ondersteuningscapaciteit voor subsidieaanvragen.
2. Circulaire MaakindustrieHiermee wordt voorzien in uitbouw van het programma CESI ON*, het Programma Circulaire Fabrieken, het Fieldlab CIMen de realisatie van een fysieke innovatie infrastructuur voor de maakindustrie.
3. Circulaire BouwHiermee wordt voorzien in de realisatie van een kenniscentrum dat ondersteunend wordt voor de woondeals en verstedelijkingsprogramma’s.
4. Circulaire StromenHiermee wordt voorzien in de realisatie van een data en hub infrastructuur voor (industriële en agro) symbiose en de verwaarding van reststromen.
5. Circulaire KeuzesHiermee wordt voorzien in de wegwijzer functie om overheden en consumenten te informeren over (circulaire) effecten van keuzes, events voor kennisdeling en community-vorming voor deze doelgroepen.