Cleantech Tomorrow Event 2018

Cleantech Tomorrow is het jaarlijkse event van de Cleantech Regio waarin nieuwe ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid worden gedeeld en waarin we elkaar motiveren, enthousiasmeren, prikkelen en inspireren.

Een unieke kans voor bedrijven tijdens de Business Challenge op 24 april 2018

Op 24 april aanstaande organiseert de Cleantech Regio het jaarlijkse Cleantech Tomorrow Event. Dat festival trekt elk jaar meer dan 800 bezoekers. Dit jaar vindt het plaats op vliegveld Teuge. Meer info op: https://www.cleantechtomorrow.nl/
Het bedrijfsleven is altijd goed vertegenwoordigd tijdens het festival. Er is ook veel te halen voor hen. Dit jaar biedt CIRCLES de bedrijven een unieke kans om studenten, van de regionale HBO-scholen, de HAN, Saxion en Windesheim, te laten meedenken over hoe ze hun bedrijfsproces circulair(der) kunnen maken.

Hoe werkt het?
In het aanmeldformulier voor het festival kun je als bedrijf te kennen geven dat je een vraag wilt formuleren. Tijdens de Business Dag gaan de studenten hiermee in groepjes aan de slag. Daarvoor schakelen zij ook de hulp en expertise in van bezoekers. Met behulp van de festivalapp, waar elke bezoeker toegang toe heeft, hebben de studenten inzicht in de functie en de expertises van de bezoekers en kunnen ze gericht advies inwinnen. Zo zullen veel bezoekers betrokken zijn bij concrete oplossingen voor vragen van bedrijven. Samen werken we aan de “ next level”.

Aan het eind van de dag presenteren de studenten de resultaten. Het meest doordachte en meest realiseerbare idee krijgt een mooie prijs. De bedrijven gaan vervolgens naar huis met onderbouwde adviezen om de ideeën verder uit te werken. Ook daarbij kan CIRCLES vervolgens behulpzaam zijn.

Meer informatie en aanmelding als bedrijf voor deze Business Challenge bij Eddy Tulp: g.e.tulp@saxion.nl