Bottom-up innovaties, digitalisering en overheid kunnen ketens circulair maken

Er is al zoveel plastic en textiel geproduceerd dat we er eeuwig mee toe kunnen. Dankzij innovatieve processen kun je die weer opsplitsen in de grondstoffen waaruit ze zijn samengesteld, circulair.

Technologisch zijn daar geen hoge hindernissen voor. Des te hoger zijn de business-barrières. Om te voorkomen dat de mensheid stikt in haar eigen afval of omkomt van de dorst, moet zij zich verenigen. Dat lukt alleen met circulaire oplossingen waar alle stakeholders in de supply chain baat bij hebben. Initiatieven van onderop bieden perspectief, net als de digitalisering. Maar echte doorbraken kunnen niet zonder overheidsingrijpen. Meer weten, klik hier!