Enquête circulair inkopen bedrijfsleven

De huidige economie wordt gekenmerkt door een lineair gebruik van grondstoffen. Dat houdt in dat de gewonnen grondstoffen uiteindelijk eindigen als afval. Een groeiende wereldbevolking en een toenemend welvaartsniveau maakt dat deze manier van produceren en consumeren niet houdbaar is. Het besef dat een fundamenteel andere omgang met grondstoffen noodzakelijk is, heeft geleid tot het Rijksbrede programma Circulaire Economie, met als doel om vóór 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Dit houdt in dat in 2050 grondstoffen duurzaam worden gewonnen en efficiënt worden ingezet, schadelijke emissies worden vermeden en verdere aantasting van de leefomgeving wordt voorkomen.

Circulair inkopen

Circulair inkopen kan hier een belangrijke rol in spelen. Overheidsopdrachtgevers vertegenwoordigen met hun inkoopvolume een groot deel van de Nederlandse markt en zijn daardoor in de positie om met hun inkoopgedrag de circulaire economie te stimuleren. Bovendien kan een circulair inkoopproces van overheidsopdrachtgevers als voorbeeld dienen voor het bedrijfsleven. Veel overheidsopdrachtgevers hebben op dit vlak al initiatief genomen. Vereniging Circulair Friesland en MKB Regio Zwolle hebben DeHaan Advocaten en Notarissen gevraagd om te onderzoeken wat de stand van zaken is wat betreft circulair inkopen/aanbesteden in de provincie Friesland en de regio Groot Zwolle. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de juridische en praktische knelpunten op het gebied van circulair aanbesteden.

Enquête

Help jij om de stand van zaken rondom circulair aanbesteden in kaart te brengen? Doe kan mee aan het onderzoek. Hieronder zijn de linkjes naar de enquêtes te vinden, overigens hoef je niet uit de regio Zwolle te komen! De enquête bestaat uit 15 vragen en duurt ongeveer 5-10 minuten.

Enquête circulair inkopen overheden (Voor overheidsopdrachtgevers)

Enquête circulair inkopen bedrijfsleven (Voor bedrijven)