Forse impuls voor waterstofinnovatie Oost-Nederland

Met de toekenning van een SPRONG-subsidie van 1 miljoen euro voor de komende vier jaar krijgt het waterstofonderzoek en –onderwijs in Oost-Nederland een flinke impuls. De HAN University of Applied Sciences (HAN) en Saxion University of Applied Sciences gaan met deze subsidie een onderzoeksgroep vormen die moet uitgroeien tot een toonaangevend kenniscentrum voor bedrijven en instellingen die decentrale waterstoftoepassingen willen realiseren. Dankzij de toegezegde medewerking van verschillende partners uit het bedrijfsleven is de verwachting dat deze onderzoeksgroep niet alleen in Nederland, maar zelfs op Europees niveau een speler van betekenis wordt als het gaat om de toepassing van duurzame waterstof.

Lector Bram Veenhuizen van de HAN is verheugd: “Het vergroenen van elektrische energieopwekking en -opslag en van mobiliteit kan een boost krijgen door het toepassen van waterstof. Met de SPRONG-subsidie gaan we deze toepassingen van waterstof onderzoeken, in samenwerking met regionale bedrijven en overheden. Met Saxion als partner, hebben we meer slagkracht om bedrijven te ondersteunen bij hun productontwikkeling en tegelijkertijd studenten op te leiden met de laatste inzichten uit de praktijk.”

Zijn collega lector Richard van Leeuwen van Hogeschool Saxion vult aan: “Voor veel bedrijven in Oost-Nederland vormt de overgang naar waterstof als energiedrager een belangrijke ontwikkeling. Wij kunnen nu met de SPRONG-subsidie het leren en innoveren op het gebied van waterstof opwekking, opslag en toepassing samen met de bedrijven een impuls geven.”

Oost-Nederland koploper waterstof

Dat Oost-Nederland vooroploopt als het gaat om waterstoftechnologie blijkt onder meer uit de aanwezigheid van een waterstofcluster op het bedrijventerrein IPKW in Arnhem waar internationale topspelers als Hymatters, Hyet, Hygear en Elestor hun thuisbasis hebben. Ook het waterstoflab van de HAN is daar gevestigd. Bovendien heeft Arnhem met haar Eusebiuskerk de eerste kerk van de wereld die voor haar energievoorziening gebruik maakt van waterstof.

Saxion werkt o.a. samen met bedrijfspartners van de waterstofhub Twente in Almelo aan de vorming van een Learning Community waarin kennis over waterstof wordt opgebouwd en innovatieve toepassingen van waterstof worden ontwikkeld. Daarnaast werkt Saxion met de Cleantechregio samen aan de ontwikkeling van lokale waterstof opwekking- en distributiesystemen, b.v. het GROHW-project in Deventer. In het onderzoek gaat het niet alleen om technische aspecten, maar ook om veiligheidsvraagstukken, economische afwegingen en bestuurlijk-maatschappelijke overwegingen.

Over de subsidie 

De SPRONG subsidie wordt toegekend door het regieorgaan SIA. Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doet ze door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

Bron: www.kiemt.nl