Geslaagde CIRCLES-werkconferentie Circulaire Business Modellen

Op 20 november jl. vond op het terrein van de Gasfabriek in Deventer de CIRCLES werkconferentie plaats over Nieuwe Business Modellen in een Circulaire Economie. Keynote speaker was prof.Jan Jonker van  de Radbouduniversiteit. Workshops werden verzorgd door lectoren en onderzoekers van de drie hogescholen in Oost Nederland: Saxion, HAN en Windesheim. Aan de conferentie namen ruim 150 belangstellenden (uit bedrijfsleven, overheden en onderwijs) deel.
Michiel Scheffer, gedeputeerde in de Provincie Gelderland (en vml Lector bij Saxion) opende de werkconferentie met de constatering dat er in de provincie weliswaar al heel goede ontwikkelingen op het gebied van circulariteit zijn, maar dat we moeten versnellen.

Centraal in de werkconferentie stond het werkboek Circulair Organiseren dat onlangs, onder redactie van Jan Jonker mmv. onder meer onderzoekers van Saxion, is gepubliceerd. Mede dankzij CIRCLES is dit werkboek zowel in het Nederlands als in het Engels gratis te downloaden op het volgende adres

In een workshop gingen Jan Jonker en Niels Faber concreet met deelnemers aan de slag in hun mogelijk nieuwe business model.

In de andere workshops toonde zich de diversiteit in de benaderingswijzen van de hogescholen, die elkaar in deze goed aanvullen (en samenwerken!).

In de workshop van Windesheim liet Heico van der Blonk op een interactieve manier zien hoe Windesheim studenten in contact brengt met ondernemers en ondernemerschap met als uitdaging voor studenten om zelf een nieuwe onderneming en/of businessmodel voor een Circulaire Economie vorm te geven. Een workshop over innovatie, inspiratie en hoop.

In de workshop van de HAN nam Frank Croes de deelnemers mee in de consequenties van de transitie naar een circulaire economie voor de strategie van hun organisatie en het beleid dat hierin aanstuurt op de ontwikkeling van meervoudige waardecreatie. In de workshop maakten de deelnemers kennis met de betekenis van het concept van ‘meervoudige waardecreatie’ en de wijze waarop voorlopers in de circulaire economie hier aan de hand van concrete voorbeelden invulling aan geven.

Saxion verzorgde twee workshops:
In de workshop over de MOOC (Massive Open Online Course) die Saxion samen met enkele andere hogescholen (Fontys, Hanze, van Hall_larenstein en Rotteram) ontwikkelt, werd onderzocht hoe de MOOC, als onafhankelijk online platform, de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven kan versterken.
In de andere workshop van Saxion keken Ivo Kothman en Moniek Kamm naar concrete bedrijfscases waar technologie wordt ingezet ten behoeve van circulariteit (Circulaire Technologie).  Men ging vooral in op de factoren die tot duurzaam circulair en financieel succes geleid hebben. Deelnemers verkenden hoe die succesfactoren in hun eigen situatie van belang kunnen zijn.

Saxion-Lector Timber Haaker verzorgde aan het eind van de middag de wrap-up van de workshops en onder leiding van Sander Reinderink, directeur van de Academie FEM van Saxion, gingen Menno ten Heggeler (provincie Overijssel), Rard Metz (Metaalunie), Johan Riezebos (Tersteege bouw) en Rutger Vrielink (Pioneering) in gesprek met de nog immer volle zaal.

Tijdens de conferentie zijn door een aantal bedrijven met de hogescholen concrete afspraken gemaakt over een vervolgtraject met inzet van studenten richting circulariteit in hun eigen bedrijf. Het CIRCLES-programma biedt ook daar ondersteuning in!

Eddy Tulp

Download
Werkboek BMCE