Het belang van afval scheiden – referendum in Arnhem

Arnhem houdt tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen volgende week een referendum over het afvalbeleid. Daarbij is de vraag of het diftar-systeem moet worden gehandhaafd – waarbij dif-tar staat voor differentiatie in de tarieven. Bij diftar betaal je per zak restafval. Dus door minder restafval te produceren beloon je jezelf met een lagere rekening. Als dit systeem wordt afgeschaft, betaalt iedereen weer hetzelfde voor de afvalstoffenheffing, ongeacht de hoeveelheid restafval.

Daarnaast staat het omgekeerd inzamelen ter discussie. Dit is het systeem waarbij het restafval naar een afvalcontainer wordt gebracht en dat gescheiden afval (waar mogelijk) huis-aan-huis wordt opgehaald. Zo wordt het voor de burger aantrekkelijker om afval te scheiden. Zowel diftar als het omgekeerd inzamelen bevordert de bewustwording bij burgers rondom afvalscheiding en in bredere zin circulaire economie.

Het allerbeste is het natuurlijk om geen afval te produceren. Onder andere bij de gewone boodschappen is daar voor een huishouden al een heleboel winst te halen. Verder hebben we er allemaal belang bij om zoveel mogelijk herbruikbare materialen terug te winnen uit afval. We kunnen deze grondstoffen dan gebruiken om nieuwe spullen te maken. Het restafval verdwijnt in de verbrandingsoven, daarmee verliezen we kostbare grondstoffen. Wanneer we ons gerecyclede materiaal gebruiken in plaats van nieuwe grondstoffen scheelt dat onze samenleving veel geld, daarnaast is het veel beter voor het milieu.

We zijn op weg naar een circulaire samenleving. De zoektocht hoe we dat het beste kunnen doen, is nog maar net begonnen. De Arnhemmers mogen volgende week meedenken over hoe zij dat willen organiseren. Meer achtergrondinformatie vind je hier.