Jong innovatief talent steelt de show

Waar kunnen studententeams hun innovatieve duurzaamheidsideeën beter pitchen dan in het Amphiontheater in Doetinchem? Voor het oog en oor van een kritische jury en een aandachtig publiek? En bovendien voorafgaand aan de uitreiking van de Achterhoek Open Innovatieprijs?

Aan deze StecK Battle, zoals de studentcompetitie heet, namen onder andere studenten van de HAN-minor en -master Circulaire Economie deel. Al vielen we dit keer niet in de prijzen, het was een fantastische ervaring om mee te doen én de projecten hebben alle potentie. Nieuwe studententeams zullen er daarom in verder onderzoek een vervolg aan geven, samen met onze werkveldpartners.

Benieuwd naar de pitches?

Op het YouTube kanaal van De StecK zijn deze te bekijken.

Na de StecK Battle vond de uitreiking van de Achterhoek Open Innovatieprijs plaats,  een jaarlijkse competitie waar ondernemend Nederland aan kan deelnemen door het inzenden van een innovatief plan. Dat moet wel aan een aantal eisen voldoen. Dit jaar gemist, maar volgend jaar meedoen? Hier leest u meer.

Wie waren de winnaars?

Neem hier even een kijkje.