Jongeren en Circulaire Economie

Jongeren.circles.nu is gelanceerd. Waarom dit project? 12 bedrijven in de regio Nijmegen, die actief zijn op gebied van de circulaire economische, biologische en technologische ontwikkeling in de regio Nijmegen, ondervinden nu al problemen om geschikt hoger opgeleid personeel te vinden.  Om verdere tekorten te voorkomen, zijn meer goed opgeleide jongeren nodig, en meer jongeren die vanuit het voortgezet onderwijs succesvol kiezen voor een hbo of wo.

De economische potentie van de circulaire economie voor Nederland is door TNO berekend op 7.3 miljard Euro en maar liefst 54.000 banen die extra nodig zijn. De verwachting is dat, gezien de ambities van de regio Nijmegen op dit terrein, de behoefte aan hoogopgeleide arbeidskrachten zal toenemen, terwijl, onder meer door de ontgroening, de uitstroom vanuit het hoger onderwijs naar verwachting, eerder zal afnemen.

Op dit moment is de instroom van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs te beperkt, en is er sprake van relatief veel tussentijdse uitval in de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Lees meer over dit project.