Lectoraat International Water Technology gaat grond- en regenwater zuiveren onder Melkhal Enschede

Al sinds 1993 vieren we elk jaar op 22 maart Wereldwaterdag, maar dit jaar is aandacht voor de mondiale waterproblematiek, mede vanwege de toenemende milieuvervuiling, misschien wel noodzakelijker dan ooit. Met het TechForFuture-project ‘OneStepNF – Decentraal (drink)Water Enschede’ onderzoeken Saxion, Vitens en andere partners uit de waterketen hoe grond- en regenwater opgeslagen kan worden onder de melkhal in Enschede en optimaal benut kan worden als drinkwater. “We willen aantonen dat dit een goede aanvulling kan zijn op het centrale watersysteem.”

Wereldwijd staat het waterbeheer onder grote druk. Door overmatig watergebruik van consumenten, de landbouw en de industrie wordt de uitdaging om kwalitatief goed drinkwater op het juiste moment op de juiste plek te krijgen steeds groter en ook de toenemende watervervuiling speelt hierbij een grote rol.

“De vele microplastics die in het milieu terecht komen, maar ook resten van medicijnen die we tot ons nemen, belanden uiteindelijk in onze afval- en grondwaterstromen. Die moeten er weer uit, willen we veilig drinkwater produceren,” vertelt projectleider Ruben Timmers, onderzoeker van het lectoraat International Water Technology. “In Nederland hebben we hoogwaardige waterzuivering, maar op heel veel plekken in de wereld komt afvalwater uiteindelijk gewoon weer in het openbaar terecht. Qua hoeveelheid water verandert er niet zo heel veel, wereldwijd gezien – dat is een gesloten systeem – maar als je kijkt naar de kwaliteit, zie je een ontzettende verschuiving.”

Ook bij waterbedrijf Vitens merken ze dat het steeds lastiger wordt om drinkwater van goede kwaliteit op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. “Vooral door de hete zomers van de afgelopen jaren, waarin de vraag naar water piekt” legt Micha van Aken, Business Development Manager van het waterbedrijf, uit.  “We hebben maandenlang boven de 100% van onze productie gedraaid om aan de drinkwatervraag te voldoen. In honderd jaar tijd hebben we een ontzettend efficiënt systeem ontwikkeld, waardoor we nu 1000 liter water kunnen leveren voor nog geen euro, maar we vinden het bij Vitens belangrijk om erover na te denken of we dit op dezelfde manier moeten blijven doen. Onze strategie luidt tegenwoordig ‘Elke druppel duurzaam’ en dat is een wereld van verschil, want voorheen richtten we ons vooral op de levering en productie van drinkwater, maar nu nadrukkelijk ook op de gebruik en besparing daarvan. Daarom participeren we in projecten als OneStepNF: om met andere partijen eens goed na te denken hoe we dit bij de kop kunnen pakken en hoe we op een andere manier met water kunnen omgaan.”

Lees meer op de website van het Saxion.

Afbeelding: Saxion Lectoraat International Water Technology