Leerlingen Bonhoeffer College in Enschede geven het beste advies voor een circulaire toekomst

Hoe kun je de afvalberg verkleinen? Hoe laat je inwoners beter recyclen? Leerlingen deden onderzoek, vormden een eigen visie en mening en gaven antwoord op deze vragen in het project Adviseurs van de Toekomst. Stuk voor stuk leverde dit originele, inspirerende adviezen op. Het leerlingenadviesbureau Ecocult van het Bonhoeffer College Bruggertstraat sleepte de winst in de wacht.

Adviezen met video

In het project Adviseurs van de Toekomst gaven leerlingen door heel Overijssel hun adviezen over actuele circulaire vraagstukken. Dat deden ze onder begeleiding van echte opdrachtgevers zoals ROVA, Twence en RETERRA. De deelnemende adviesbureaus pitchten hun adviezen aan een jurypanel door middel van een video over hun oplossing. De jury beoordeelde de ingezonden video’s  onder andere op haalbaarheid en originaliteit.

Het beste advies

Gedeputeerde Eddy van Hijum maakte in een videoboodschap aan de leerlingen bekend dat Ecocult van het Bonhoeffer College in Enschede zich het Beste Adviesbureau van Adviseurs van de Toekomst 2021 mag noemen. “De jury was onder de indruk van jullie uitgebreide advies en heldere uitleg in de video,” zegt Van Hijum in zijn video.

De leerlingen adviseerden Twence over hoe de verpakking van de toekomst eruit zou kunnen zien. Wim de Jong, werkzaam bij Twence, is onder de indruk van de ideeën van de leerlingen: “De keuze om voor incontinentiemateriaal gebruik te maken van retourverpakkingen en te analyseren welk soort krat daarvoor het meest geschikt is vindt Twence een schoolvoorbeeld voor het oplossen van de vraagstukken rond verpakkingen.”

Adviseurs van de Toekomst

Het educatieve project Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel koppelt het onderwijs aan overheden, bedrijven en organisaties rondom actuele duurzaamheidvraagstukken en beleidsprogramma’s. Leerlingen en studenten uit het voortgezet onderwijs en het MBO gaan als adviesbureau aan de slag met een echte opdracht bij een echte opdrachtgever. Adviseurs van de Toekomst draait sinds 2012 in Overijssel en er hebben al ruim 200 klassen aan deelgenomen. De frisse blik en creativiteit van jongeren kunnen professionals helpen met verrassende ideeën en nieuwe inzichten!

Programma Circulaire Economie

Overijssel is hard op weg naar een circulaire economie. Provincie Overijssel wil de nationale doelstellingen halen: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die worden hergebruikt. Provincie Overijssel doet dit samen met bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, beleid, uitvoering en bestuur. Zij gaan er met elkaar voor zorgen dat deze transitie Overijssel een economische impuls geeft. Provincie Overijssel wil ook graag jongeren betrekken bij de transitie, onder andere door het educatieve project Adviseurs van de Toekomst. Hiermee doen jongeren ook ervaring op in de wetenschap en technologie, een belangrijke basisvaardigheid voor jongeren in de toekomstige arbeidsmarkt.

 

BRON: Natuur en Milieu Overijssel