Masterclass Circulair Inkopen & Monitoring

Vergroot uw slagkracht & skills

Circulair inkopen is een katalysator voor het bereiken van een circulaire economie. Daarom hebben veel overheden afgesproken om al zeer binnenkort een substantieel deel van hun totale ‘spend’ circulair in te kopen. Voor bouw ligt de lat zelfs op 100% in 2023. Met de juiste aanpak biedt het grote mogelijkheden om naast circulariteit andere maatschappelijke meerwaarde te creëren, omdat het sluiten van kringlopen altijd invloed heeft op het natuurlijk, intellectueel en sociaal kapitaal. Circles heeft in opdracht van de provincie Gelderland daarom het programma “Circulair Inkopen: Masterclasses & Monitoring” ontwikkeld.

Doel & ambitie van deze masterclass

De masterclass is erop gericht dat de deelnemers zelfstandig kwalitatief hoogwaardige circulaire aanbestedingen kunnen uitvoeren en het bijbehorende certificaat kunnen ontvangen. Inkopers, beleidsmedewerkers en opdrachtgevers (Bestuur) krijgen praktische handvatten hoe zo circulair mogelijk kan worden ingekocht. Geen theoretisch verhaal, maar juist veel praktijkcases, tips en een focus op continue verbetering. Daarnaast profiteert u van ervaringen van (voorgaande) deelnemers en de trainers.

Het programma

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  • Masterclasses
  • Monitoring & benchmarks
  • Intervisie en doorontwikkeling

Voor meer informatie en aanmelden kijk op de volgende pagina: https://www.circles.nu/masterclass-circulair-inkopen-monitoring/