Masterclasses Circulair Inkopen voor Gelderse gemeenten 2018

Op basis van de ervaringen en wensen vanuit de Circulair Inkopen Award Gelderse Gemeenten ligt de aandacht inmiddels, naast het monitoren, nog meer op leren. Daarom combineren wij vanaf dit jaar de Monitoring & Learning Tool met een leerplatform, ondersteund door een aantal masterclasses.

Masterclasses Circulair Inkopen
in de Masterclasses Circulair Inkopen gaan we in op zaken als: Wat is circulair inkopen anders dan gewoon aanbesteden? Hoe vraag ik circulair uit? Wie kan mij daar bij helpen? Zitten inkoopregels ons daarbij niet in de weg? Hoe kan ik zorgen dat alle lagen van onze organisatie meedoen?

Leren met en van elkaar in masterclasses waarin er veel aandacht zal zijn voor praktijkvoorbeelden. Om de transitie te versnellen dagen we gemeenten uit om geslaagde en minder geslaagde ervaringen met elkaar te delen, zodat we kennis en kunde verspreiden en de transitie naar een circulaire economie echt samen op gang brengen. Daarbij hebben we ook aandacht voor de verschillende rollen die verschillende functionarissen – zoals bestuurders, inkopers, uitvoerende medewerkers en beleidsmakers – zelf en met elkaar vervullen. Uiteindelijk streven we allen hetzelfde doel na, en zijn we samen meer dan de som der delen.

Welke Masterclasses komen er?
1. Masterclass circulair inkopen voor inkopers.
2. Masterclass circulair inkopen voor uitvoerende professionals in GWW, facilitair en dergelijke.
3. Masterclass circulair inkopen gericht op bestuurders en leidinggevenden
4. Gebundelde Masterclass t.b.v combinatie van eerdere deelnemers, gericht op een of meer concrete inkoop casus(sen) per gemeente.

Planning en aanmelding
Voor de zomervakantieperiode willen we alle Gelderse gemeenten uitnodigen voor deelname aan de masterclass, maar ook gemeenten buiten Gelderland kunnen meedoen. We organiseren op maandagmiddag 2 juli vanaf 14.00 uur een informatie bijeenkomst voor geïnteresseerde medewerkers en leidinggevenden binnen gemeenten.

Kort na de zomer hopen we van alle Gelderse gemeenten en andere geïnteresseerde decentrale overheden stellen we op basis van de aanmeldingen een schema op voor de masterclasses, die in september en oktober gehouden zullen worden. Vanaf dat moment ontvangen deelnemende gemeenten ook de inloggegevens en kunnen gemeenten beginnen met het invullen van hun gegevens in de Monitoring & Learning Tool. Begin 2019 vindt de afsluitende bijeenkomst plaats en kort daarvoor ontvangen alle deelnemers hun rapportage.

Will u meer weten over de Monitoring & Learning Tool of de masterclasses of bent u benieuwd naar de kosten van de verschillende manieren van deelname, dan kunt u contact opnemen met Roel Bottema (roel.bottema@circles.nu) of Paula Visker (paula.visker@circles.nu) of bezoek deze pagina.

De Monitoring & Learning Tool is geïmplementeerd in de software van Optical Scans. Voor inhoudelijke vragen hierover: Reinier de Nooij van Optimal Planet (r.denooij@optimalplanet.nl).

Deze Circulair Inkopen Monitoring & Learning Tool wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland en CIRCLES.

Aanmelden