Onderzoek van de HAN toont de meervoudige waarde van financieel advies aan

Arnhem, 22 december 2021

Financieel advies dient het publieke belang. Doordat financieel adviseurs het financieel gedrag van consumenten en bedrijven kunnen verbeteren, dragen zij wezenlijk bij aan het realiseren van financiële zelfredzaamheid en het verminderen van financiële kwetsbaarheid. De waarde van financieel advies is niet alleen uit te drukken in geld. Juist de immateriële waarde van financieel advies draagt bij aan de ontwikkeling van brede welvaart. Dat zijn enkele conclusies die worden getrokken door het Associate Lectoraat Sustainable Finance & Tax van de HAN University of Applied Sciences op basis van hun studie in het afgelopen jaar.

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in een speciaal onderzoekspaper. Onderzoeker en associate lector dr. Fred de Jong licht toe: “De waarde van advies is te definiëren als de persoonlijke opbrengst van financieel advies via meervoudige waardecreatie. Dat kan zowel in materiële als in immateriële zin zijn. Meer buffers voor later, lagere financieringskosten, betere beheersing van risico’s, goede dekking of een lagere premie zijn materiële opbrengsten van financieel advies. Een betere nachtrust, een goed gevoel, je droom kunnen realiseren of een onbezorgd leven vormen de immateriële waarde.”

Breder waardebegrip

Uit een analyse van tientallen (wetenschappelijke) studies blijkt dat de waarde van advies niet alleen betrekking heeft op rationele voordelen, maar vooral de emotie raakt bij klanten. Goed financieel advies geeft inzicht, veiligheid en rust aan burgers en bedrijven die worstelen met financiële vraagstukken, zich financieel kwetsbaar voelen of door de financiële bomen het bos niet meer zien. Daarom is het van belang om het bredere waardebegrip te hanteren zoals in het onderzoekspaper wordt gepresenteerd. Voor de HAN is deze studie een opmaat naar verder onderzoek naar de rol van financieel en fiscaal adviseurs bij het creëren van meervoudige waarde en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van brede welvaart.

Van kosten naar opbrengst

In het onderzoekspaper wordt de maatschappelijke noodzaak benoemd om te waken voor de toegankelijkheid van financieel advies. Het onderzoekspaper sluit af met de aanbeveling aan de branche, politiek en beleidsmakers om minder te spreken over de kosten en beloning van financieel advies maar meer te kijken naar de opbrengst van financieel advies. Fred de Jong: “Ons advies aan de beleidsmakers is om bij het aanpakken van de grote maatschappelijke vraagstukken zoals de woningmarkt, verduurzaming, ongelijkheid en financiële weerbaarheid meer aandacht te besteden aan de rol die financieel adviseurs hierbij kunnen vervullen. Hun waarde is objectief vastgesteld, maar in alle beleidsstukken is er nauwelijks oog voor de potentieel positieve impact van financieel advies en dat is een gemiste kans.”

Onderzoekspaper

Het onderzoekspaper is door associate lector Fred de Jong (links) overhandigd aan Enno Wiertsema, directeur van de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs Adfiz (zie foto). Voor Adfiz is het onderzoekspaper een belangrijk document om bij beleidsmakers meer aandacht te vragen voor de brede opbrengst van professioneel financieel advies. Enno Wiertsema: “Wie professioneel advies heeft ervaren zal veel van de beschreven waarde van advies direct herkennen. Beleidsbepalers en klanten die die ervaring nog niet hebben gehad hebben soms een beperktere visie op de opbrengst advies. Deze objectieve onderbouwing gaat helpen die visie te verruimen.”

Met behulp van deskresearch en literatuurstudie is, in samenwerking met het HAN Centrum voor Meervoudige Waardecreatie, onderzoek gedaan naar de waarde van financieel advies. Het onderzoekspaper is te downloaden via https://blog3.han.nl/cmw/wp-content/uploads/sites/16/2021/12/20211207-Onderzoekspaper-associate-lectoraat-Sustainable-Finance-and-Tax-HAN.pdf

Noot voor de redactie

Meer informatie is te verkrijgen bij dr. Fred de Jong, Associate Lector Sustainable Finance & Tax aan de HAN University of Applied Sciences. Tel: 0628253021, email: fred.dejong@han.nl

Bron: www.han.nl