Ontwikkeling van een dashboard verduurzaming door Saxion studenten bij Aveleijn

Zes Saxion studenten hebben in samenwerking met het lectoraat Duurzame Leefomgeving voor Aveleijn een dashboard voor verduurzaming ontworpen en getest. Dit is de tweede stap die Aveleijn zet als ambassadeur voor de Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst.

De multidisciplinaire groep van technische bedrijfskunde, technische natuurkunde, verpleegkunde studenten en industrieel product ontwerpen studenten hadden de volgende doelstelling: Het ontwikkelen van een instrument om de mate van duurzaamheid wat betreft de aspecten 1) mobiliteit, 2) gedrag & afval, 3) gebouwen, 4) voeding en 5) groene leefomgeving binnen Aveleijn vast te stellen en te kunnen volgen, zodat de voortgang qua duurzaamheidsvisie van de organisatie en de landelijk vastgelegde doelen in de Green Deal kunnen worden bewaakt.

Er is voor Aveleijn op basis van maar liefst 89 indicatoren uit de literatuur een op maat gemaakt dashboard ontwikkeld. Aansluitend bij welke data binnen de organisatie daadwerkelijk kan worden opgehaald, ontsluit het dashboard logischerwijs een kleinere, maar gerichte groep indicatoren. Met deze indicatoren kan Aveleijn de effecten van ontwikkelingen voor deze aspecten volgen. Op basis van het gedane onderzoek is eveneens een aantal adviezen geformuleerd waar Aveleijn mee aan de slag kan.
Inmiddels is een derde voorstel voor een dergelijke samenwerking met het lectoraat en Saxion studenten opgestart. Dit keer met als thema circulair werken.

Lees voor meer informatie over dit project de managementsamenvatting of bezoek de website van Aveleijn.