Op naar een circulaire Regio Zwolle

In Regio Zwolle werken we samen aan een vitale en circulaire economie. Living lab
brengt alle circulaire projecten, initiatieven en programma’s uit Regio Zwolle samen.
We stropen onze mouwen op! Samen bedenken we circulaire oplossingen en helpen
we ondernemers met circulair zakendoen. Wil je als ondernemer aan de slag met
circulariteit? Sluit je aan bij een initiatief dat bij jou past. Heb jij een circulair initiatief
dat ondernemers verder helpt? Dan is www.regiozwollecirculair.nl ook een plek voor
jou!

Over Living lab

Het Living lab is een samenwerkingsverband van partijen in Regio Zwolle. Het doel
is om een circulaire economie te maken. Living lab werkt hier dag in dag uit aan.
Hoe zien wij een circulaire economie in Regio Zwolle?
• Een circulaire economie is sterk, flexibel en toekomstbestendig.
• Werknemers hebben betekenisvolle banen.
• Bedrijven werken ondernemend en innovatief.
• Samen zorgen wij ervoor dat we alles hebben wat nodig is voor een
welvarende en gezonde regio.
Het Living lab komt voort uit Regio Deal Regio Zwolle en wordt ondersteund door de
Economic Board Regio Zwolle.
Lees hier meer over Living lab.

Samenwerkingspartners

We zijn een samenwerkingsverband van partijen in Regio Zwolle. Kennispoort
Regio Zwolle, Hogeschool Windesheim, Rova, Natuur en Milieu Overijssel, MKBNederland Regio Zwolle, Rabobank, deltaWonen, VNO-NCW Midden, Gemeente
Zwolle. Het doel is om een circulaire economie te maken. Living lab werkt hier dag in
dag uit aan.

 

Bron: www.regiozwollecirculair.nl