Programma regiotours OOST NL Circulair 19 mei

Alle regiotours starten vanaf 9.30 uur of om 14.00 uur. PAS OP voor sommige regiotours wordt dan ook direct op lokatie vertrokken, en kunt u zich eerder aanmelden.
Behalve als het nadrukkelijk staat vermeld wordt u geacht zelf tot aan deze lokatie te komen.
Mocht u tijdens de ochtend- of middagregiotour meerdere locaties aan doen, dan wordt er daar voor transport gezorgd.

U kunt maximaal 2 regiotours per dag volgen: één ochtend en/of één middag regiotour.
Houdt u ook rekening met de afstand tussen beide locaties? U moet zelf tussen de regiotours voor transport zorgen.

Ochtendprogramma’s:

1. Auping nights, better days: cradle-to-cradle bij Auping in Deventer

Koninklijke Auping bv (Auping) is de grootste zelfstandige beddenproducent van Nederland en marktleider in de Benelux. Het bedrijf is in 1888 gestart in de smederij van Johannes Auping in Deventer met de ontwikkeling van de spiraalbodem. Vandaag de dag bestaat de core business van Auping uit het ontwikkelen en produceren van matrassen, bedden, boxsprings, bedtextiel en accessoires die via eigen verkooporganisaties in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en middels selectieve distributie over een groot deel van de wereld worden verkocht.
Meer lezen

Als het gaat om duurzaamheid en circulaire bedrijfsvoering is Auping een koploper. Zo is er onze strategische doelstelling om in 2020 alle bedrijfsprocessen, producten en diensten duurzaam en volgens de cradle-to-cradle filosofie te hebben ingericht. Daarvoor worden drie uitgangspunten gehanteerd. Allereerst moeten onze producten worden gemaakt van materialen die 100% herbruikbaar zijn op basis van een economische toegevoegde waarde, ofwel upcycling. Ten tweede maken we gebruik van hernieuwbare energie waarbij we het gebruik van fossiele brandstoffen minimaliseren. Ten derde hechten we grote waarde aan mensgericht werken: we willen een goede werkgever zijn en een transparante samenwerkingspartner in de keten. Zo kunnen we echt betrokkenheid creëren bij onze filosofie. Verduurzaming is een fundamenteel uitgangspunt bij alle investeringen die we doen.

In 2015 is een belangrijke stap gezet door een volledig nieuw en duurzaam productieproces te implementeren. Startpunt voor de centralisatie van Auping was efficiënter, sneller en flexibeler gaan werken. De bedden- en matrassenfabrikant is gaan produceren vanuit de klant: geen voorraden meer, maar volledig on demand. Daarnaast is de basis van de bedden sterk gestandaardiseerd, waardoor juist weer meer keuzevrijheid ontstond voor aspecten die waardevol zijn voor klanten. Er staat nu één centrale productielocatie in Deventer, ingericht volgens de principes van smart industry, met een houtfabriek voor de beddenframes, een staalfabriek voor de spiraalbodems en een naaiatelier. Werken vanuit één centrale locatie helpt in het terugdringen van transportkilometers, zorgt voor integratie van processen en het stimuleert samenwerking tussen en betrokkenheid van medewerkers. Sinds de centrale locatie volledig in werking en de nieuwe energiehuishouding operationeel is, is een significante verlaging van het energieverbruik gerealiseerd. Ten opzichte van 2010 gebruikten we in 2016 90% minder aardgas, 60% minder water en 30% minder elektrische energie. Bovendien zijn we overgestapt op gecertificeerde Nederlandse windenergie. Het is onze doelstelling om in 2020 energiepositief (energieleverend) te zijn.
Tijdens dit bedrijfsbezoek ziet u met wie en hoe Auping samenwerkt om deze doelen te bereiken.

Programma:

09.15 – 09:30 u. Inloop
09.30 – 09.45 u. Welkomstwoord namens CIRCLES en st. OCF.
09.45 – 10.10 u. Auping; wie zijn wij en wat doen wij voor de circulaire economie?
10.20 – 11.30 u. Factory tour: rondleiding in de fabriek met inspirerende voorbeelden van partnerships om de cradle-to-cradle doelstellingen te realiseren.
11.30 – 12.00 u. Ruimte voor interactie en discussie
12.00 u. Lunch

Locatie: Auping, Maagdenburgstraat 26, 7421 ZC Deventer
Website: www.auping.com
Aantal deelnemers: 40
Meld je aan via deze link!

2. De circulaire economie in praktijk @ Interface

Interface is wereldwijd marktleider in het ontwerpen en produceren van tapijttegels voor een inspirerende en goede omgeving. Interface heeft haar voetprint sinds 1994 verkleind in zowel haar processen als producten door te leren van de natuur. De Europese productielocatie in Scherpenzeel heeft een 98% lagere CO2 voetprint dan in 1996, een gesloten watersysteem in de productie en opereert volledig op groene elektriciteit en biogas. De gemiddelde CO2 uitstoot van een Interface tapijttegel is 50% lager dan in 1996.
Meer lezen
Het bedrijf richt zich op inclusieve circulariteit door zowel ecologische als sociale duurzaamheid in haar kernactiviteiten te verankeren en wil in 2020 geen negatieve impact meer hebben en daardoor een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij. In deze sessie wordt de duurzaamheidsstrategie, Mission Zero genoemd, samengevat in 7 fronten en door inspirerende voorbeelden uit de praktijk toegelicht.
Programma:

09.30 – 09.45 u. Ontvangst met koffie en thee Welkom namens Circles en St OCF
09.45 – 10.45 u. Inspireren en innoveren met de natuur als mentor
Factory tour groep 1 en 2
Presentatie & discussie groep 3 en 4
10.45 – 11.45 u. Inspireren en innoveren met de natuur als mentor
Factory tour  groep 3 en 4
Presentatie & discussie groep 1 en 2
11.45 – 12.00 u. Afsluiting namens Circles en St OCF.
12.00 – 12.30 u. Lunch

Locatie: Interface,Industrielaan 15, 3925 BD Scherpenzeel
Website: www.interface.com
Aantal deelnemers: 60
Meld je aan via deze link!

3. Plastics go circular – Polymer Science Park

De overgang van een lineaire naar een circulaire economie gaat niet vanzelf. In plaats van optimaliseren van het bestaande gaat het in de circulaire economie over de dingen anders doen. Nu al denken we op het Polymer Science Park met onze partners na over verandering van financieringsmodellen, processen en samenwerkingsverbanden en het creëren van nieuwe waardeketens. Hierdoor zal de rol van veel bedrijven in die ketens grondig veranderen.
Meer lezen Polymeren, en dus kunststoffen, zijn één van de belangrijkste grondstoffenstroom voor tal van producten en productieketens in een circulaire economie. Innovatie op het gebied van hoogwaardig hergebruik en recycling van kunststof producten en materialen zijn dus cruciaal in de transitie naar een circulaire economie.

Daarom heeft het Polymer Science Park als eerste en enige in Nederland een Proeftuin, waarin wij samen met het bedrijfsleven en kennispartners in staat zijn belemmeringen weg te nemen om gerecyclede kunststoffen groots in te zetten. Denk hierbij aan het optimaliseren van materiaaleigenschappen van recyclaat als grondstof voor consumentengoederen en 3D-print technologie, maar ook aan het stimuleren van samenwerking tussen niet-vanzelfsprekende partners.

Aan de hand van mooie ketenprojecten met bedrijven vertellen wij hoe we handen en voeten geven aan nieuwe businessmodellen in een circulaire economie. Door inspirerende verhalen van koplopers te combineren met een bezoek aan de innovatielaboratoria en opstellingen laten we tijdens deze ochtend zien wat Polymeren, maar vooral de betrokken bedrijven en start-ups voor de circulaire economie in petto hebben.

Programma:

09.30 – 09.45u. Inloop
09.45 – 10.10u. Polymer Science Park; wie zijn wij en wat doen wij voor de circulaire economie?
10.10 – 10.30u. Introductie van Circles
10.30 – 10.45u. Koffiebreak
10.45 – 11.45u. Pitches van inspirerende voorbeelden met bedrijven en de achterliggende businessmodellen
11.45 – 12.30u. Rondleiding op het Polymer Science Park

Locatie: Polymer Science Park, Ceintuurbaan 15, 8022 AW Zwolle
Website: www.polymersciencepark.nl
Aantal deelnemers: 60

Meld je aan via deze link!

4. Circulariteit in de openbare ruimte

Meer weten over circulariteit in de openbare ruimte? Doe dan mee aan de regiotour en bezoek IJslander in Oldebroek. Wij bieden al ruim 20 jaar oplossingen voor sport- en spelvraagstukken in de buitenruimte. Tevens streven we naar een circulaire economie waarbij alles 100% herbruikbaar is. Doet u mee? Kom dan langs op 19 mei a.s. van 09.30 – 12.30 uur. Graag tot ziens!
Meer lezen
Programma:
Maximale aantal deelnemers: 40 (2 groepen van 20)
09.00 – 09.30 u. Ontvangst + welkom
09.30 – 09.45 u. Vertrek voor workshop Lassen
09.45 – 10.45 u. Masterclass 1 Click & Play
09.45 – 10.45 u. Workshop 1 Lassen
10.45 – 11.00 u. Vertrek voor workshops (wissel)
11.00 – 12.00 u. Masterclass 2 Click & Play
11.00 – 12.00 u. Workshop 2 Lassen
12.00 – 12.15 u. Vertrek voor afsluiting
12.15 – 12.30 u. Afsluiting met lunch
Locatie: Restaurant Coelenhage, Zuiderzeestraatweg 486, 8091 CS WEZEP
Meld je aan via deze link!

5. De groene delta van Nijmegen – 1

Jaarlijks betaalt de regio Arnhem-Nijmegen 800 miljoen euro voor olie, diesel en benzine aan het buitenland. Euro’s die volgens De Groene Hub ook prima ingezet kunnen worden in de regio zelf. Groengas uit biomassa, waterstof en elektriciteit uit zon en wind kunnen we namelijk prima zelf produceren. Een groeiend aantal bedrijven participeert al in deze groene regionale economie. Want groene groei, winst en gezonde concurrentie gaan prima samen.
Meer lezen Aan de rand van Nijmegen ligt bedrijventerrein Nijmegen-West en Beuningen met onder andere afvalverwerker en energieproducent ARN, de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland en de Nijmeegse energiecentrale van GFD Suez.
Verschillende bedrijfsinnovaties en projecten op bedrijventerrein Nijmegen-West en Beuningen vallen onder de paraplu van De Groene Hub (www.groenehub.nl). Zoals:
• vergistinginstallatie
• aanleg warmtenet
• industriële aanleg zonnepanelen
• samenwerking ARN en Waterschap
• initiatieven op de locatie van Electrabel
Tijdens deze regiotour in Nijmegen bezoeken we ARN. ARN zet (rest)afval om in energie, meststof en andere herbruikbare materialen. Het is een innovatief en duurzaam bedrijf dat een maatschappelijk belang dient.

Programma:

09.30 – 09.45u. Ontvangst met koffie en thee, welkom namens Circles
09.45 – 11.00u. Presentatie Gerard van Gorkum over de rol van ARN binnen de circulaire economie
11.00 – 12.00u. Busrit over het terrein
12.00 – 12.30u. Eenvoudige broodjeslunch
12.00 – 12.30u. Lunch

Locatie: ARN, Nieuwe Pieckelaan 1, 6551 DX Weurt
Aantal deelnemers: 30
Meld je aan via deze link!

Middagprogramma’s

6.Plastic Afvalvrije Regio-tour

Meteen aan de slag met circulaire economie? Heel concreet: pak je plastic verspilling aan.
In het ‘Living Lab’ in Culemborg hoor en zie je meer over de kansen die slimmer gebruik van plastic je biedt. Interactie volop met de ‘plastic peeskamers’ waarin potentiele oplossingen verder worden afgewerkt.
Sluit je aan bij een netwerk van succesvolle ondernemers die kiezen voor bedrijfsvoering zonder plastic afval!
Meer lezen

Programma:

13.45 – 14.00u. Ontvangst en registratie
14.00 – 14.10u. Welkomstwoord (met korte video)
14.10 – 14.30u. Plastic Coöperatie Culemborg: bedrijven zonder plastic afval
14.30 – 15.00u. Rondleiding door productielocatie met gelegenheid tot vragen stellen
15.00 – 15.20u. Invullen Plastic Scan door deelnemers onder begeleiding en dwarsverbanden vaststellen om zelf aan de slag te gaan
15.20 – 15.50u. Plastic ‘peeskamers’ met de deelnemers
15.50 – 16.00u. Vertrek naar Gispen
16.00 – 16.15u. Presentatie door Gispen over resultaten van Plastic Coöperatie Culemborg: Sett Sofa van 100% recycled plastic
16.15 – 16.20u. Gelegenheid tot stellen van vragen
16.20 – 17.00u. Afsluiting met naderhand netwerkborrel
17.00 u.  Einde
Locatie: Textielweg 20 te Culemborg en daarna Parallelweg West 23 te Culemborg
Aantal deelnemers: 40
Meld je aan via deze link!

7. TEXTIEL 2.0

De regiotour ‘Textiel 2.0’ gaat naar het duurzame industrieterrein Stepelo in Haaksbergen waar we in het hart van Twente in de wereld van textiel duiken. Maurice Beijk van Unipro zal de bijeenkomst aftrappen met een inleiding over hoe je als bedrijf op en top duurzaam en circulair kunt zijn. Paula Konter van het Texperium geeft ons inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van toepassing van lokale vezels (hennep, wol  en gerecyclede vezels) naar aantrekkelijke en hoogwaardig textiel. Vervolgens zal Bas van der Geest het verhaal vertellen over Denimtex, een hoogwaardige wanddecoratie op basis van gerecycled textiel. Na de presentatie zal Bas een live demonstratie geven van het aanbrengen van Denimtex.
Meer lezen

Programma:

14.00 – 14.10u. Ontvangst en intro
14.10 – 14.30u. Presentatie Unipro
14.30 – 15.10u. Presentatie Texperium
15.10 – 15.30u. Presentatie Denimtex
15.30 – 16.15u. Live demonstratie Denimtex
16.15 – 17.00u. Borrel
17.00u.  Afsluiting

Locatie: Texperium, Elektrostraat 5, 7483 PG Haaksbergen
Website: www.unipro.nl
Aantal deelnemers: 50
Meld je aan via deze link!

8. De circulaire melkveehouderij: Ondernemersdag “Waarde creëren met reststromen

Ondernemers in Oost-Nederland zijn bovengemiddeld actief in het creëren van nieuwe marktkansen binnen de biobased en circulaire economie. Aan ideeën geen gebrek, maar wordt er ook geld mee verdiend? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomst van ondernemers, onderzoek en onderwijs op 19 mei 2017 bij de De Marke in Hengelo (Gelderland). Welke kansen zien ondernemers en hoe helpen onderzoekers van Wageningen University & Research deze kansen te verzilveren. CCS en Wageningen University & Research nodigen u uit op Melkveeproefbedrijf De Marke voor een middag “Waarde creëren met reststromen”.
Meer lezen Het Melkveeproefbedrijf De Marke, onderdeel van de WUR, onderzoekt en demonstreert een schone en rendabele melkveehouderij. Eén van de doelen van De Marke is de belasting van het milieu tot een minimum te beperken. Concreet gaat het bij De Marke om de verliezen van ammoniak, nitraat, fosfaat en broeikasgassen zo veel mogelijk te beperken. Mest en mineralen gebruiken ze zo efficiënt mogelijk, zodat de behoefte aan grondstoffen en energie zo laag mogelijk is. Dit verkleint de ecologische voetafdruk van de productie. Zo zorgen ze ervoor dat Nederland een aantrekkelijk land voor melkproductie blijft.

Programma:

14.00 – 14.15 u. Ontvangst met koffie en thee
14.15 – 14.30 u. Welkom namens CIRCLES en de gastheren
14.30 – 15.15 u. Rondleiding op de Marke (in groepen)
15.15 – 16.15 u. Ervaringsverhalen van 3 bedrijven. ….Samen illustreren ze de kansen en uitdagingen in de keten van afval naar grondstof.
16.15 – 17.15 u. Plenaire discussie tussen bedrijven en onderwijs, afgewisseld met pitches door studenten
17.15 – 17.30 u. Afsluitende borrel

Locatie: Melkveeproefbedrijf De Marke Roessinkweg 2, 7255 PC Hengelo (Gld)
Meld je aan via deze link!

9. Circulair inkopen: aanbesteden met het touwtje uit de brievenbus

Thema’s:

1. Extern opdrachtgeverschap. Hoe koop je circulair in en maak je van je uitgaven een aanjager van circulaire economie impact?
2. Intern opdrachtgeverschap tussen de staande organisatie en de afdeling inkoop. Hoe betrek je de organisatie bij nieuwe processen rondom circulair verantwoord inkopen van producten en of diensten?
Meer lezen

Programma:
13.30u – 14.00u. Ontvangst met koffie en thee
14.00u – 14.15u. Welkom Cleantech Regio en CIRCLES
14.15u – 15.15u. Diverse sprekers over circulair inkopen op landelijk, regionaal en lokaal niveau, met bijdragen van:
– Wethouder duurzaamheid uit de Cleantech Regio
Wethouder duurzaamheid geeft aan waarom de CleanTech Regio belang hecht aan circulair inkopen.
– Tanja Klip, Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe
De waterschappen zijn heel actief in Circulaire Economie. Binnen Vallei en Veluwe is Circulaire Economie een van de speerpunten. Wat zijn daarvan de consequenties voor bestuurders?
– Jan Willem Dronkers (onder voorbehoud)
Bestuurder die aangeeft hoe zij hun organisatie in beweging krijgen. Werkt aanbesteden zonder regels? Hoe voorkom je dat met zorg opgestelde protocollen en regels innovatie blokkeren, waardoor circulariteit niet van de grond komt?
15.15u – 16.15u. Ervaringsverhalen uit de praktijk.
Sander Lubberhuizen. Projectleider gemeente Apeldoorn.
Verantwoordelijk voor de circulaire aanbesteding renovatie buitenruimte wijk De Parken in Apeldoorn. Met 140 marktpartijen in de zaal gaven aannemers aan er klaar voor te zijn, maar krijg je ook je eigen organisatie mee?
Erick Wuestman. Adviseur circulair inkopen bij Stichting Circulaire Economie en partner CIRCLES.
Over innovatie gericht circulair inkopen, de mede door hem ontwikkelde Rapid Circular Contracting methodiek en zijn rondje langs de velden in de CleanTech regio om gemeenten te begeleiden bij het selecteren van een geschikte inkoop casus rondom het leren circulair in te kopen.
16.15u – 16.30u. Afsluiting door Luc Pennings, Cleantech Regio Development
16.30u   Afsluitende borrel

 

Locatie: Gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen
Website: www.cleantechregio.nl
Aantal deelnemers: 60
Meld je aan via deze link!

10. De groene delta van Nijmegen – 2

Jaarlijks betaalt de regio Arnhem-Nijmegen 800 miljoen euro voor olie, diesel en benzine aan het buitenland. Euro’s die volgens De Groene Hub ook prima ingezet kunnen worden in de regio zelf. Groengas uit biomassa, waterstof en elektriciteit uit zon en wind kunnen we namelijk prima zelf produceren. Een groeiend aantal bedrijven participeert al in deze groene regionale economie. Want groene groei, winst en gezonde concurrentie gaan prima samen.
Meer lezen
Aan de rand van Nijmegen ligt bedrijventerrein Nijmegen-West en Beuningen met onder andere afvalverwerker en energieproducent ARN, de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland en de Nijmeegse energiecentrale van GFD Suez.

 

Verschillende bedrijfsinnovaties en projecten op bedrijventerrein Nijmegen-West en Beuningen vallen onder de paraplu van De Groene Hub (www.groenehub.nl). Zoals:
• vergistinginstallatie
• aanleg warmtenet
• industriële aanleg zonnepanelen
• samenwerking ARN en Waterschap
• initiatieven op de locatie van Electrabel

 

Tijdens deze regiotour in Nijmegen bezoeken we de DAR. Dar is een publiek bedrijf dat diensten op het gebied van beheer van afval/grondstoffen (130 miljoen kilogram) en openbare ruimte (310.000 inwoners) aanbiedt aan haar aandeelhouders: zes gemeenten in de regio Nijmegen. Dar staat voor de uitdaging om de traditioneel lineaire benadering van afvalbeheer om te bouwen naar een schakel in de circulaire economie. Hierbij zoekt Dar naar de integratie van het duurzaam afval/grondstofbeheer met het beheer van de openbare ruimte.
Programma:
13.30u – 14.00u. Ontvangst bij de DAR
14.00u – 15.00u. Welkom namens WUR, CIRCLES en CCS door ….
15.00u – 16.00u. Rondleiding op de milieustraat van de DAR
16.00u   Napraten onder genot van een drankje

Locatie: Dar NV, Kanaalstraat 401, 6541 XK Nijmegen
Aantal deelnemers: 30

Meld je aan via deze link!