Provincie Overijssel zet stappen in circulair ondernemen

Al sinds 2018 werken provincie Overijssel en CIRCO samen om bedrijven te stimuleren aan de slag te gaan met circulair ondernemen. In die drie jaar heeft de samenwerking zich ontwikkeld en verdiept. De volgende stap is om bedrijven in de regio te ondersteunen bij elke stap van het circulair ondernemerschap: van de kennismaking met circulaire economie tot het maken en uitvoeren van een plan én het vinden van financiering.

In 2018 was provincie Overijssel op zoek naar concrete instrumenten om bedrijven kennis te laten maken met de circulaire economie. Jos Mulder, beleidsontwikkelaar Circulaire Economie bij provincie Overijssel: “We waren net bezig met circulaire economie en wilden er beleid op gaan maken. Hoe kunnen ondernemers geld verdienen binnen de circulaire economie, hoe kunnen ze producten anders in de markt zetten? Zo kwamen we terecht bij CIRCO. De methodiek, op basis van Tracks, sloot goed aan bij onze behoefte om bedrijven op weg te helpen.”

Tekst gaat verder onder de video.

Kickstarter voor nieuwe projecten

Nu de samenwerking een paar jaar loopt wordt de insteek van Tracks steeds specifieker. “De eerste jaren stonden echt in het teken van kennismaken met de circulaire economie en zoeken naar aanknopingspunten daarvoor. De Tracks hadden vaak een redelijk algemene insteek”, vertelt Martijn Kerssen, Senior Project Manager Circulaire Economie bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en CIRCO-trainer. “Nu gaan Tracks steeds meer dienen als ondersteuning van bestaande projecten of als kickstarter voor nieuwe projecten. Ook richten ze zich steeds meer op ketens van bedrijven, die zich soms ook gezamenlijk aanmelden. Daarnaast werken links met de actualiteit goed. Zo komt er straks bijvoorbeeld een verplichting op het toepassen van een bepaalde hoeveelheid kunststofrecyclaat in sommige producten. Dat is een mooi haakje om een Track te organiseren.”

Waan van de dag

De follow-up na een Track is een belangrijk punt van aandacht. Kerssen: “Veel ondernemers gaan na een Track voortvarend aan de slag met de plannen, maar bij andere bedrijven belanden de ideeën in de spreekwoordelijke la. We merken dat het ondernemers helpt om ook na een Track begeleiding te krijgen. Na iedere Track bel ik deelnemers op om te vragen hoe het gaat. Dat is vaak al een prikkel voor ze om de plannen weer op te pakken. Ook een plenaire terugkoppeling kan helpen, met iedereen die heeft meegedaan. Daar zijn we hier met Saxion Fieldlab Circulaire Innovaties Maakindustrie ook mee bezig. Studenten worden dan gekoppeld aan bedrijven en kunnen hen helpen met bepaalde onderdelen van het implementatietraject. Die nieuwe kennis en extra capaciteit kan bedrijven echt helpen.”

“De Tracks richten zich steeds meer op ketens van bedrijven, die zich soms ook gezamenlijk aanmelden”

Groeiende bewustwording

Als het gaat om circulair ondernemen in de regio zijn de verschillen per sector groot, vertelt Kerssen. “De overheid heeft circulair regelmatig als eis of vraag in opdrachten, en in sectoren waarin de overheid klant is zie je het dan ook steeds meer komen, zoals de bouw-, interieur-, textiel- en kunststofsector. Ik hoorde zelfs van een ondernemer dat hij een opdracht had gemist omdat hij geen goed antwoord had op de vraag wat zijn visie is op circulaire economie. Verder zie je in sommige sectoren dat de bewustwording groeit, aangewakkerd door ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, schaars (en dus duur) wordende grondstoffen en kwetsbare internationale bevoorradingsketens. Maar er zijn ook sectoren waarin nog niet zoveel gebeurt en klanten er ook nog niet om vragen.”

Gezamenlijke aanpak circulair ondernemen

De komende tijd willen de provincies Gelderland en Overijssel samen met partijen zoals Oost NLKennispoort Regio ZwolleRCT Gelderland en Kiemt bedrijven beter gaan bedienen gedurende hun hele ‘reis’ door het circulair ondernemerschap: bedrijven die nog niets weten van circulaire economie, die interesse hebben en die een circulaire businesscase willen implementeren. Mulder: “We willen ze meer gaan volgen, in de gaten houden wat ze doen van begin tot eind, met als doel om ze beter te kunnen ondersteunen. Wat is de volgende stap na een Track, hoe kunnen we een bedrijf verder helpen, wat hebben ze nodig qua financiering? Dat gaan we gestructureerd oppakken met het BOOST-netwerk.”

“Het BOOST netwerk richt zich op de maakindustrie en hield zich ook al bezig met circulaire economie. Uit onderzoek van TNO onder Overijsselse maakbedrijven blijkt dat de slimme maakindustrie een aanjager kan zijn van circulair ondernemen. Er is een natuurlijke verbinding tussen circulariteit en slim produceren. Het BOOST-programma bestaat al langer, maar we willen er nu een knooppunten-achtige route van maken waarbinnen alle betrokken partijen veel beter met elkaar zijn verbonden. Ook de CIRCO Hub, waarvan de invulling en uitvoering nu worden voorbereid, wordt daarbij betrokken. Zo is het voor bedrijven veel duidelijker waar ze moeten zijn voor welke vraag. Zo hopen we dat nog meer bedrijven succesvol circulair gaan ondernemen.”

Deze bedrijven uit Overijssel zijn al aan de slag met circulair ondernemen: