Restwater FrieslandCampina voor productie NEO-alginaat

Gepubliceerd op 17 november 2016
De productielocaties van FrieslandCampina in Borculo en Lochem gaan eind 2017 hun restwater rechtstreeks leveren aan waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap investeert 11 miljoen euro in de bouw van een Nereda zuiveringsinstallatie in Zutphen om uit dit restwater de grondstof NEO-alginaat te kunnen winnen. Doordat FrieslandCampina een deel van haar zuivering buiten werking stelt krijgt het waterschap de benodigde hoeveelheid restwater voor de alginaat productie.
NEO-alginaat
NEO-alginaat is een duurzame grondstof met een aantal bijzondere eigenschappen. Het kan water vasthouden maar ook afstoten. Dit biedt verschillende mogelijkheden voor toepassing in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw, de papierindustrie en de bouwsector. Tot nu toe wordt alginaat gewonnen uit zeewier in China. Het wordt daarom beperkt gebruikt in onder meer de medische wereld (mal van kunstgebitten, alginaatpleisters en hoestdrank).

TKI BBE
Waterschap Rijn en IJssel doet samen met Royal HaskoningDHV, TU Delft, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en waterschap Vallei en Veluwe al enkele jaren intensief onderzoek naar de winning, productie en toepassing van NEO-alginaat. Door bestaande en nieuwe technieken slim te combineren kan alginaat nu ook in Nederland worden gewonnen. Namelijk uit de slibkorrels die worden gevormd bij een Nereda zuiveringsproces. Dit nieuwe met de Nereda technologie opgewekte alginaat kan duurzamer, goedkoper en breder inzetbaar op de markt gebracht worden. Ook wordt in samenwerking met marktpartijen gezocht naar nieuwe toepassingen voor het product. Gesprekken met potentiële afnemers zijn nu gaande. Vanuit de innovatieregeling is door TKI BBE en vanuit de DEI regeling subsdie verleend aan dit onderzoek. Zie voor meer informatie: http://www.kennisnetbiobased.nl/nl/biobasedeconomy/show/Innovative-Process-for-Alginate-production-from-Nereda-Sludge-.htm en http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten?query-content=alginaat
Start bouw fabriek voorjaar 2017
De bouw op het industrieterrein De Mars in Zutphen start naar verwachting in het voorjaar van 2017.

bron: FrieslandCampina, 09/11/16 / Waterschap Rijn en IJssel, 08/11/16