Saxion doet waardengedreven onderzoek bij Cirkelregio de Achterhoek

Onderzoek Saxion

Saxion is al geruime tijd partner van Cirkelregio de Achterhoek. Namens Hogeschool Saxion sluit Steven Dorrestijn, lector Ethiek & Technologie, samen met Michiel Flooren, lector Regio-ontwikkeling, aan bij de CoP’s.

Circulaire Economie is voor de onderzoeksgroep Ethiek & Technologie van Steven een belangrijk onderwerp. Bijdragen aan andere manier van denken en doen ziet hij als zijn specifieke bijdrage vanuit ethiek (‘wat is het goede om te doen’) aan de Circulaire Economie. Is een andere manier van denken en doen al doorgedrongen? Zien we een verschuiving van economische waarden naar ecologische waarden? In hoeverre wordt economie onderdeel van ecologie? De onderzoeksgroep wil ook praktisch bijdragen aan het bevorderen van die andere manier van denken.

Motivatie van partners

Steven heeft samen met Dyon Temming, eigenaar van het Buitenburo, onderzoek gedaan naar de vraag vanuit welke waarden en intrinsieke motivatie partners zich aansluiten bij Cirkelregio de Achterhoek, en in hoeverre deze waarden bij bedrijfsmatige keuzes al een rol spelen of zouden moeten gaan spelen.

Steven en Dyon hebben met tien partners gesprekken gevoerd aan de hand van de volgende hoofdvragen:

  • Waarom zijn circulariteit en inclusiviteit belangrijk voor jouw bedrijf of organisatie?
  • Waar ben je trots op als bedrijf of organisatie op gebied van circulariteit en inclusiviteit?
  • Wat willen jullie graag, maar komt nog niet op gang?
  • Hoe verloopt visievorming op gebied van circulariteit en inclusiviteit?

Herverdeling van waarden

Het onderzoek met een ethische invalshoek past goed bij de integrale aanpak die Saxion nastreeft in de programmalijn Circulaire Innovatie. Techniek, economie, ontwerp, gedrag en governance moeten allemaal samenwerken omdat het bij circulaire oplossingen vaak gaat om het verweven van veel verschillende functies en waarden.

Voor een Circulaire Economie is technische en bedrijfskundige kennis nodig om hergebruik van producten en grondstoffen te realiseren. Maar de overgang naar een Circulaire Economie betekent ook een grote herverdeling van waarden. Ecologische en sociale waarden met een lange-termijnperspectief worden belangrijker ten opzichte van een meer korte-termijn bedrijfskundig perspectief.

Achterliggende visie

Concrete inspanningen voor de Circulaire Economie zijn, denken Steven en Dyon, altijd gemotiveerd door een achterliggende visie op duurzaamheid. Hierover wordt echter veel minder gesproken dan over de concrete kennis die nodig is voor circulair ondernemen. Steven en Dyon zijn op dit moment bezig met het uitwerken van de interviews, zodat de verhalen van onze partners gedeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een inspiratieboek.

Door verhalen te delen, helpen partners in de Cirkelregio elkaar om de hobbels op de weg van ideaal naar werkelijkheid te effenen anderen inspireren en motiveren. Deze interviews dragen ook bij aan onderzoek in het lectoraat over waarden, de Circulaire Economie als een waardegedreven transformatie.

Bron: Cirkelstad