Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Help jij ondernemers verder met hun circulaire ambities? Voor een echt succesvolle circulaire businesscase is vaak samenwerking in de keten nodig. Daarom is de subsidie Circulaire ketenprojecten tot stand gekomen. Met deze subsidie kunnen mkb-ondernemers in een circulair ketensamenwerkingsverband hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten.

Over de subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen kosten en kosten inhuur procesbegeleider) met een maximum van € 20.000. De subsidie is beschikbaar per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband (minimaal drie en maximaal zes ondernemers). Voor 2021 is het totale subsidiebedrag € 4.500.000.

Deze derde ronde van de subsidie Circulaire Ketenprojecten opent op 1 april 2021 en sluit op 30 september 2021. Het budget is beschikbaar op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. 

Kijk voor meer informatie op www.versnellingshuisce.nl of op RVO.nl.

Bron: Circulair ondernemen