Subsidie voor ondernemers in Horeca, Zorg, Catering en Retail in Gelderland om voedselaanbod te vergroenen

Ondernemers in de Horeca, Zorg, Catering en Retail in Gelderland kunnen met 50% subsidie deelnemen aan het programma Gelderland van Morgen. Onder deskundige begeleiding gaan zij gedurende 1 of 2 jaar aan de slag met het aanbieden van meer voedsel met plantaardige eiwitten en het verminderen van voedselverspilling. Meedoen levert doorgaans meer marge op, meer inzicht in de bedrijfsvoering én het milieu is erbij gebaat. Wie zich voor 1 april a.s. aanmeldt, is verzekerd van een plek.

Aanmelden kan op www.greendish.com/gelderlandvanmorgen.

Ondernemers die meedoen bepalen hun eigen ambitieniveau. Er wordt gestart met een Quickscan die inzicht geeft in de impact van het voedsel dat nu aangeboden wordt en in welk voedsel er wanneer wordt verspild. Vervolgens kiest de ondernemer zelf waar hij/zij mee aan de slag wil.  De ondernemer wordt hierbij geholpen met kennis, praktische handvatten en tools om impact te maken én te meten. Deelname aan het programma geeft inzicht in de bedrijfsvoering en levert doorgaans meer marge op. Ook neemt de gast/klanttevredenheid toe, zoals uit de impactmetingen zal blijken.

Het programma heeft de ambitie om meer dan 10 miljoen ‘borden te vergroenen’ binnen- en buitenshuis en 15 tot 25% minder voedsel verspillen. Dit moet een CO2-reductie opleveren van 30-40%. Met de supermarkten worden aparte afspraken op maat gemaakt. Naast een duurzamer aanbod gaat het ook om de positionering van producten, gericht op het helpen en verleiden van consumenten en ze daarmee een duwtje in de rug te geven bij het maken van duurzame keuzes.

Het programma is mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en Stichting Goeie Grutten en wordt uitgevoerd door Greendish en partners als Natuur en Milieu Gelderland, VoedselSurplus, Orbisk, Alliantie Voeding in de Zorg, Questionmark en GroentenFruit Huis.

Provincie Gelderland wil de hoeveelheid voedselafval en verspilling met 50% verminderen. Daarnaast wil provincie Gelderland de dierlijke eiwitconsumptie van consumenten verminderen en het aandeel plantaardig eiwit in de totale consumptie vergroten.  Zo werkt Gelderland aan zorgvuldiger gebruik van grondstoffen en een klimaatneutraal Gelderland in 2050.