Subsidieaanvraag ‘Stadslab Ede’ goedgekeurd

De CHE is samen met de gemeente Ede, Wageningen University & Research en gemeente Scherpenzeel en het Living Lab Regio Foodvalley bezig met het project ‘Stadslab Ede’. Een project waarbij we de samenwerking tussen overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen nog meer kunnen stimuleren. 

Sinds 2018 is de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) betrokken bij City Deal Kennis Maken (CDKM) in samenwerking met gemeente Ede, gemeente Wageningen en de Wageningen University & Research (WUR). In Ede heeft dit vorm gekregen binnen de Samenwerkingsagenda Ede-CHE die datzelfde jaar is ondertekend.

Vanaf januari 2020 zijn er twee verbinders in CDKM Ede+Wageningen aangesteld, één per kennisinstelling. Deze persoon heeft als taak om vraagstukken vanuit de plaatselijke maatschappij te verbinden met het onderwijs. Naast het koppelen van studenten en docenten aan maatschappelijke vraagstukken, is het team CDKM zich meer gaan richten op het interdisciplinair en multi-level inzetten van (groepen) studenten, en de monitoring van studentprojecten.

Regionale ontmoetingsruimte

Voortbordurend op deze ervaring wil de CHE online en/of offline beter bereikbaar worden voor vragen vanuit de maatschappij. Ze willen een plan ontwikkelen, zodat externen, studenten, docenten en onderzoekers elkaar kunnen treffen en inspireren tot meer interdisciplinaire samenwerking in de stad en regio. De werktitel voor deze ruimte is ‘Stadslab Ede’. Dit zal gaan fungeren als uithangbord voor de expertise die de CHE in huis heeft en haar maatschappelijke en regionale betrokkenheid. We zien het voor ons als een regionale ontmoetingsruimte waarbij fysieke kennisuitwisseling wordt ondersteund met een online en offline programma en coördinatie.

Uitvoering

We zijn verheugd om mee te delen dat de subsidieaanvraag voor het project ‘Stadslab Ede’ is goedgekeurd, waardoor we onze plannen verder kunnen gaan uitwerken.

Het draagvlak voor ‘Stadslab Ede’ willen we allereerst ophalen in een stakeholdersanalyse. De praktische uitvoering van een ruimte onderzoeken we in minimaal vier proefsessies. Door krachten te bundelen vergroten we de impact en vergroten we de kans dat ook studenten hun expertise op een waardevolle manier inzetten voor de maatschappij.

Bron: www.regiofoodvalleycirculair.nl