Terugblik: Kennissessie circulair inkopen

Een van de belangrijkste instrumenten die overheden in handen hebben om circulaire producten of diensten te stimuleren is hun eigen inkoop. Want daarin kunnen eisen gesteld worden aan materialen, hergebruik, footprint etc. Er zijn verschillende methoden om circulair in te kopen en meerdere gemeenten binnen Regio Foodvalley zijn daar actief mee aan de slag.

Op 7 oktober hebben we met vijf van de gemeenten doorgepraat over de kansen en knelpunten zowel voor inkoopadviseurs als beleidsmakers. Robert van der Linden van Berenschot Klimaattalent begeleidde de bijeenkomst, waar al een aantal interviews aan vooraf waren gegaan. Naast de definitie van circulair die vaak niet eenduidig is, was een belangrijke conclusie dat circulair inkopen eigenlijk niet de juiste term is. Circulair moet in de hele organisatie zijn ingebed en niet als verantwoordelijkheid bij de inkoopafdeling worden neergelegd. Vroeg in het beleid moeten er doelstellingen en ruimte worden geformuleert waar dan vervolgens inkoop als instrument een rol inspeelt. De verbindingen binnen de gemeentelijke organisatie zijn eigenlijk het belangrijkste onderdeel.

Een rol voor de regionale samenwerking en het Living Lab zou kunnen zijn om meer eenduidigheid en een gezamenlijke aanpak op te stellen en uit te dragen wat de rol van circulair inkopen kan zijn. De komende tijd werken we dit verder uit. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Bron: www.regiofoodvalleycirculair.nl