Test de nieuwe QuickScan Circulaire Businessmodellen!

Hoe is jouw huidige positie op het gebied van duurzaamheid en circulariteit en hoe is dit verwerkt in jouw businessmodel? De QuickScan Circulaire Businessmodellen is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om hier een antwoord op te vinden. De QuickScan richt zich eerst en vooral op (bewerkte) grondstoffen en op de doelgroep MKB. De eerste versie is nu beschikbaar en we zijn op zoek naar ervaringen! Neem de QuickScan door, pas het toe op jouw bedrijf en laat ons weten wat je vindt.

De QuickScan is opgebouwd uit drie delen.

  • Deel 1 geeft achtergrondinformatie over de circulaire economie.
  • Deel 2 bevat een classificatie van circulaire businessmodellen.
  • Deel 3 de feitelijke QuickScan.

De eerste twee delen kunnen desgewenst overgeslagen worden ook al zal het dan wat lastiger zijn de vragen van de QuickScan te beantwoorden. Doornemen van alleen de QuickScan kost ongeveer 30 minuten; alles lezen en de QuickScan doen neemt ongeveer een uur in beslag. Na het invullen van de QuickScan stellen we feedback op prijs. Hiervoor is een korte enquête gemaakt. Hiermee willen we helder krijgen of en in hoeverre de QuickScan aansluit op behoeften en verwachtingen. Jouw antwoorden zijn dus belangrijk om de QuickScan zo nodig bij te schaven.

Het resultaat van de QuickScan bestaat uit:

  1. een beknopte analyse waar jouw organisatie staat als het gaat om duurzaam en circulair ondernemen;
  2. het formuleren van jouw ambitie voor de komende jaren;
  3. een verkenning van het businessmodel dat daar het beste bij past.

Download de QuickScan CBM (Word-bestand)

Klik hier voor de enquête.

Bron: www.regiofoodvalleycirculair.nl