Veelbelovende resultaten na 2e interactieve workshop SIGMA in de Achterhoek

Donderdag 29 november vond de tweede Sigma workshop plaats bij de Steck in Doetinchem. Bij deze inspirerende en energieke bijeenkomst waren 17 verschillende bedrijven aanwezig om te inventariseren of er mogelijkheden zijn om invulling te geven aan elkaars beschikbare restcapaciteiten. Restcapaciteit kan in de vorm van een restproduct zijn, maar ook capaciteit in kennis, ruimten, machines, capaciteit etc.

Dit initiatief van VNO-NCW in samenwerking met SIKA en met steun van de Provincie Gelderland wordt gratis aangeboden en wordt op meerdere locaties in de provincie georganiseerd de komende anderhalf jaar., De Steck
Als locatie is De Steck gekozen die mooi aansluit bij het onderwerp aangezien dit een broedplaats is voor ondernemers en studenten die gebruik kunnen maken van elkaars kennis. Uiteraard heeft eerst Henk Janssen van De Steck de aanwezigen kennis laten maken met het concept van deze ontmoetingsplaats voor ondernemers in Doetinchem.

Interactieve workshop SIGMA
Vervolgens heeft Richard van Gemert van Driven By Values de rest van het programma toegelicht en het belang van een circulaire economie op regionaal niveau belicht. Een circulaire economie draagt namelijk bij aan nieuwe businessmodellen voor bedrijven en kortere kringlopen van grondstoffen en restproducten. Waar bedrijven op dit moment betalen om restproducten af te voeren, kunnen deze wellicht van waarde zijn voor andere bedrijven. Na de best practise van Hesling Bikeparts zijn de aanwezige deelnemers vol enthousiasme en inspiratie aan de slag gegaan.
Veelbelovende matches
Gedurende de ochtend hebben de aanwezige bedrijven toegelicht wat zij voor producten en services creëren, over welke restcapaciteit zij beschikken en om welke producten en diensten zij vragen. Het resultaat: tijdens bijeenkomst kwamen al een tiental mogelijke koppelingen, “matches” tussen de verschillende bedrijven gebaseerd op de informatie die tijdens workshop onderling is uitgewisseld, naar boven

Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Mombarg Beton en AUGA:
Mombarg Beton heeft een reststroom van vloeibaar beton waar niks mee wordt gedaan. AUGA kan deze vloeibare beton wellicht inzetten voor het verankeren van hun vijverproducten.

Hesling en AUGA:
Hesling is op zoek naar kunststof restproducten welke zij kunnen vermalen en vervolgens inzetten bij de productie van fietsonderdelen. AUGA heeft een reststroom van kunststoffen die potentieel kunnen worden ingezet bij Hesling

Graafschap College en Mombarg Beton:
het Graafschap College leidt vakmensen op. Studenten wordt de mogelijkheid geboden om casussen van bedrijven op te lossen. Zo is de interesse vanuit Mombarg Beton ontstaan om studenten in te schakelen om het probleem van de houtmallen op te lossen. De mallen worden namelijk op maat gemaakt en zijn dan moeilijk weer in te zetten. Aan de studenten dan de vraag stellen om hiervoor een oplossing te zoeken.

Het vervolg
Deze bedrijven worden actief benaderd om ze te helpen en adviseren bij het concretiseren van deze matches in de vorm van te realiseren samenwerkingsprojecten.
De deelnemers waren tevreden/zeer tevreden over de interactieve workshop, locatie en catering (8,4) en 47% gaat waarschijnlijk verder met het onderzoeken en uitwerken van de mogelijke matches na deze bijeenkomst.
Deze interactieve workshop wordt nog enkele malen georganiseerd in de provincie Gelderland op verschillende locaties. Voor meer informatie kunt u kijken in de agenda.