Venlo en het CMW vinden elkaar in de vier P’s

HAN CMW

Gemeente Venlo en het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW) gaan een strategische samenwerking met elkaar aan, gericht op de circulaire ambities die Venlo heeft voor haar regio. Eén van deze ambities komt tot uitdrukking in het Venlose Akkoord van Morgen. In dit klimaatakkoord op wijkniveau staan energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit centraal. Kijkend naar de Venlose wijk Op de Heide zien we een wijk die specifieke uitdagingen kent. Of liggen er juist ook bijzondere kansen? We laten Venlo, het CMW en vier minorstudenten hierover aan het woord!

De vierde P

“In Venlo voegen we een vierde P toe aan de drie P’s van People, Profit en Planet”, begint Bas van den Akker, strategisch adviseur Duurzaamheid en Circulariteit bij de Gemeente Venlo. “De P van plezier zit in de genen van Venlo, beter bekend als ‘Stedje van lol en plezeer’. Wij zien verduurzaming en energietransitie niet als iets wat van bovenaf opgelegd moet worden, maar we kiezen voor de aanpak van onderaf: vanuit de wijk, samen met bewoners en door bewoners.”

“We willen van energietransitie iets maken waar mensen plezier, voordeel en comfort uit kunnen halen en wat het leven in de woonwijk leuker kan maken. Daarom de Venlose P van Plezier! En we laten het niet bij woorden en beloftes, maar maken dingen concreet. Onder andere in het wijkakkoord voor Op de Heide. Het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie levert hieraan een belangrijke bijdrage door het doen van onderzoek.”

Juist niet ‘afzender gemeente’

“Zoals we te werk gingen met de vouchers energiebesparende maatregelen is hier een mooi voorbeeld van”, vervolgt Bas. “Inwoners konden met die vouchers gratis ledlampen aanschaffen of andere energiebesparende maatregeling treffen. We hebben de communicatie bewust vanuit de wijk gedaan. Jongeren van het activiteitencentrum in Op de heide hebben de brief over de energievoucher bij de inwoners bezorgd. Het jongerencentrum ontving voor iedere bestede voucher een euro. Voor de jongeren een mooie taak en de flyer is daarmee iets van de wijk zelf geworden.”

De smalle beurs als belemmering…

Kenmerk van de wijk Op de Heide is dat het gemiddelde inkomen lager ligt dan modaal. Daardoor ervaren veel bewoners meteen een drempel als ze eerst kosten moeten maken voor energiebesparende maatregelen of een andere manier van energieopwekking. Hoe kan de energietransitie daar toch op gang komen? Vier studenten van de minor Circulaire Economie, Rosan van den Wijngaard, Issam Ayhoun, Thomas Saedt en Marouane Chahboune, doken in het vraagstuk. Als multidisciplinair team kwamen ze tot aanbevelingen op het technische, financiële én sociale vlak.

…Of als kans?

Ook kwamen ze tot de conclusie dat er juist voor inwoners van Op de Heide veel kansen liggen om voordelen te behalen uit de energietransitie. Misschien is zelfs de oprichting van een lokale energiecorporatie een optie? Ingrediënten voor de aanpak: burgerwerkgroepen, begeleiding vanuit de gemeente, samenwerking met lokale ondernemers die deskundig zijn in de energietransitie, en het genereren van een inkomstenstroom naar de wijk vanuit duurzame energieopwekking. “Op dit moment is alles nog in een pril stadium en vervolgonderzoek is nodig, maar deze weg lijkt in ieder geval heel kansrijk”, aldus de vier studenten.

Onderzoeksagenda

“Wat zo mooi is aan onze samenwerking met de gemeente Venlo”, besluit Arnold Wijbenga, HAN-docent en projectleider, “is dat haar visie en circulaire ambities precies aansluiten bij onze onderzoeksagenda. Duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving is namelijk één van de drie focusthema’s van het CMW. Hetzelfde thema dus als wat terugkomt in het Akkoord van Morgen. Ik vind het prachtig dat we via vervolgonderzoek door nieuwe minorgroepen kunnen helpen om de Venlose duurzaamheidsambities concreet vorm te geven.”

Bron: HAN