Versnellingshuis laat circulaire economie vliegen

Deze week gaat een lang gekoesterde wens van mij in vervulling. Vandaag opent namelijk het Versnellingshuis Circulaire Economie haar deuren. Daar hebben we lang voor gelobbyd en met succes. Want veel ondernemers zullen het beamen: circulair ondernemen is nog niet zo makkelijk. Daarom zijn we ook blij met de 1,1 miljoen euro die staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) hiervoor heeft uitgetrokken.

Barrières bij circulair ondernemen
Want ja, we willen toe naar een economie waarin afval niet meer bestaat. Een economie waarin grondstoffen en materialen beter en slimmer gebruikt worden. Waarin bedrijven van gebruikte grondstoffen weer nieuwe producten kunnen maken. Waarin producten zó ontworpen worden dat ze ook weer uit elkaar kunnen. Een economie waarin bedrijven worden belóónd voor producten die lang meegaan. Maar in de praktijk loop je als ondernemer tegen allerlei barrières op.

Samen optrekken in keten
Denk aan belemmeringen in wet- en regelgeving en gebrek aan financiering. Maar vooral ook de onmogelijkheid voor één enkele ondernemer om een hele nieuwe keten te vormen. In een circulaire economie werken producenten, klanten, leveranciers, tussenhandelaren, logistieke partners, afvalbedrijven en nog veel meer partijen samen in nieuwe businessmodellen. Dat kan alleen door samen op te trekken.

Goede ervaringen met Versnellingstafels
Gelukkig hebben wij heel goede ervaringen met Versnellingstafels waarbij we jonge veelbelovende ondernemers naar een volgend niveau brengen. Deze aanpak kopiëren we nu op grotere schaal om te zorgen dat we niet alleen slimmer omgaan met grondstoffen, maar ook nog eens meer nieuwe business op dat terrein creëren. Als die twee zaken samenkomen gaat de circulaire economie pas echt vliegen.

Doorbraakprojecten
De ambitie van het Versnellingshuis Circulaire Economie is om 200 ondernemers per jaar te helpen met tips, contacten en kennis. En om daarnaast per jaar drie tot vijf doorbraakprojecten te starten en om drie projecten van consortia op regionale schaal van de grond te tillen. Denk bijvoorbeeld aan een proeffabriek voor de chemische recycling van plastic en voor textiel. Eén ding is zeker: met het Versnellingshuis gaan we een fikse slinger geven aan de circulaire economie.

Hans de Boer
Voorzitter VNO-NCW

Het nieuwe Versnellingshuis is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, MVO Nederland, MKB-Nederland, RVO en Nederland circulair. Ga voor meer informatie naar www.versnellingshuisce.nl of bel 030-2305600.