Vooraankondiging 12 oktober : The Future of Waste

Op 12 oktober organiseert Kiemt samen met VNO-NCW, IPKW, KIVI en de WUR in het kader van het CIRCLESprogramma een groot congres met als titel:The future of waste, de kracht van kringlopen.

Tijdens dit congres staan grondstoffen en het gebruik van afval als grondstof centraal. Het congres begint met twee keynote speakers en daarna een aantal workshops. We sluiten af met een Science Battle. Het congres vindt plaats op IPKW in Arnhem.
Nadere informatie volgt onder meer op deze site.