Wageningen en Nijmegen winnen de eerste Circulair Inkopen Awards Gelderse gemeenten

Harderwijk – Tijdens het congres “Gelderland ziet Ruimte” in Harderwijk zijn voor de eerste keer de Circulair Inkopen Awards Gelderse gemeenten uitgereikt op 7 juni jl.

CIRCLES, het samenwerkingsverband van 12 organisaties in Oost Nederland, is initiatiefnemer van de Benchmark Circulair Inkopen (CI) en de Circulair Inkopen Awards voor decentrale overheden. Het doel van de Benchmark is om de stand van zaken rondom circulair inkopen in kaart te brengen, de progressie van gemeenten te monitoren en meer transparantie op dat vlak te creëren. De Benchmark richt zich op strategisch en operationeel niveau.

Een aantal Gelderse gemeenten deden de afgelopen tijd mee aan de Starteditie – een lightversie – van de Benchmark CI, waarbij CIRCLES’ partner Optimal Planet alle informatie verzameld en verwerkt heeft. Van de 54 gemeenten, zijn Wageningen en Nijmegen als meest progressief uit de bus gekomen; strategisch is gemeente Wageningen de onbetwiste koploper, operationeel heeft de grote gemeente Nijmegen de sterkste circulaire impact op haar opdrachtnemers.

“Wageningen heeft in haar beleid vastgelegd dat zij voor 100% circulair inkopen gaat”, licht Cynthia van der Roest, Inkoopadviseur gemeente Wageningen toe, “dat lukt niet in alle gevallen, maar hoe dan ook stimuleren we, ook als dat niet haalbaar blijkt, de industrie om zich wel te gaan voorbereiden op een volgende keer, waarop ze opnieuw circulair zullen worden uitgedaagd. Als relatief kleine gemeente kunnen we niet alle verschil maken, maar we kunnen als “City of Life Science” wel ons steentje bijdragen, doordat we regelmatig op congressen vertellen over onze aanpak. Binnenkort komen er weer 50 inkopers van de politie op bezoek om met ons mee te kijken en te leren van onze ervaringen.”

Marjolijn van Zandschulp; “Nijmegen is enorm ambitieus rondom duurzaamheid en Circulaire Economie. De stad verbindt haar doelen tevens aan haar sociale karakter en steekt onder andere ook in op een inclusieve samenleving, waaronder het betrekken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In 2018 is Nijmegen “Green Capital of Europe” en Circulaire Economie is daarbinnen een hot item”. Als directeur en portefeuillehouder inkoop, economie en duurzaamheid, vindt van Zandschulp het een eer om de Award in ontvangst te mogen nemen en is zij trots op haar collega’s die iedere dag met grote inzet aan de breed gedragen circulaire beleidsdoelen werken.

Gecombineerd – in een gewogen totaalscore op alle vlakken, van Facilitair tot Grond- Weg en Waterbouw, operationeel en strategisch – ziet de Top 10 van circulair inkopende gemeenten in Gelderland er als volgt uit:
1. Wageningen
2. Nijmegen
3. Lochem, Ede
4. Winterswijk
5. Zutphen
6. Aalten
7. Apeldoorn
8. Bronckhorst
9. Buren

“De markt circulair leren dansen”, aldus Erick Wuestman, voorzitter van de Stichting Circulaire Economie en medeoprichter van CIRCLES tijdens de uitreiking van de Awards, “maar zij gaat dit pas doen wanneer de opdrachtgevers de juiste muziek opzetten en dat heet inkoop. 10% van het jaarlijkse inkoopbudget van alle overheden* samen is 6 miljard Euro. Dat geeft overheden een enorme uitdagende positie, zij kunnen werkelijk een aanjager worden van de transitie van een wegwerpmaatschappij naar een volhoudbare, gezonde, circulair verantwoorde manier van wonen, werken, leren en recreëren.”

Sander Lubberhuizen, werkzaam bij de gemeente Apeldoorn en projecteider van de wijk De Parken, vertelt vervolgens over hoe lastig het is om als overheid het lef te hebben om aan te besteden “met het touwtje uit de brievenbus”. Lubberhuizen werkt aan de aanbesteding van de circulaire renovatie van de straten en het riool in De Parken middels de “Rapid Circular Contracting” methodiek. Hierbij worden aannemers geselecteerd op hun innovatievermogen, circulariteit, vakmanschap en binnen een vast plafondbedrag. Het verhaal van Lubberhuizen sluit naadloos aan bij het inmiddels beroemde pleidooi van Jan Terlouw, die eerder op het congres de deelnemers nogmaals op het hart drukte dat klimaatverandering, ondanks de handelingen van Trump, een actueel thema is en dat zonder vertrouwen geen enkel resultaat geboekt kan worden.

CIRCLES & partners sluiten de uitreiking af met de belofte om van zowel de Benchmark als de Awards een jaarlijks terugkerend fenomeen te maken, waarbij ook andere provincies uitgenodigd zullen gaan worden om aan te haken.