Wat is zo bijzonder aan de Rode Draadprojecten?

Minor Circulaire Economie | Wat is zo mooi en bijzonder aan de Rode Draadprojecten van de minor Circulaire Economie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmengen? Studententeams borduren daarin doorgaans voort op praktijkvraagstukken waar in een vorige periode door een ander team aan gewerkt is. Dienen zich nieuwe onderzoeksvragen aan? Die blijven dus niet liggen, maar krijgen een vervolg. En zo vormen zich rode draden in het verhaal van transitie!

Arnhemse Groene Tornado

Dit semester zijn er 10 Rode Draadprojecten van start gegaan, met de enthousiaste inzet van ruim 50 minorstudenten. Yoei Koers, Nico Elbers, Dirk Matthijs Meijberg, Kai Heebing en Tim Goldewijk (van links naar rechts op de foto met begeleider Frank Croes) zijn begonnen met het project De Groene Tornado.

Hun opdracht is een om een advies op te stellen hoe de Arnhemse wijken Sonsbeek en Sint Marten zich het best kunnen aanpassen aan ons veranderend klimaat (klimaatadaptatie). Met de hulp van samenwerkingspartner NL Greenlabel wordt dit advies zo concreet mogelijk. De bedoeling is bovendien om te komen tot een ‘generiek model’ dat toepasbaar is voor de overige wijken in Arnhem.

Wie werken nog meer mee?

De werkveldpartners voor de andere negen projecten zijn: DAZO, Innofase, Rioned (via Mr. Servitization), Agem, bedrijventerrein Laarberg, Gemeente Venlo, Gemeente Oss, InnoConnect en LTO Nederland. Kortom: een rijk palet aan uiteenlopende vraagstukken in een ruime regio!

Bron: HAN.nl