Werkplaats Waterstof 2021-2022

Voor Werkplaats Waterstof was 2021 een fantastisch jaar. Ondanks de bekende beperkingen hebben wij dit jaar prachtige stappen kunnen zetten. In deze terug- en vooruitblik kunt u lezen over wat wij in 2021 hebben bereikt en wat we in 2022 willen uitvoeren.

Terugblik 2021

Dit jaar stond in het teken van het vormen van een gedeelde visie voor Werkplaats Waterstof en het toewerken naar een enthousiast netwerk van partijen, dat gezamenlijk het opschalen van de toepassingen van waterstof t.b.v. mobiliteit wil oppakken. Om deze reden zat het zwaartepunt van onze doelen dit jaar op het verbinden van gesignaleerde waterstof initiatieven en betrokken organisaties en/of partijen. Een ander belangrijke punt was het faciliteren van kennisuitwisseling op basis van geïdentificeerde behoeftes en systematische lock-ins.

Wat hebben wij gedaan?

Uitkomsten:

 • Een enthousiaste groep deelnemers die in 2022 wil doorpakken.
 • Inzicht in de systeem Lock-ins voor het opschalen van waterstof toepassingen binnen de regio.
 • Visie voor Werkplaats Waterstof.
 • Vier concrete projecten vanuit de hele keten in ontwikkeling: zowel op het gebied van opwek, tankstation, distributie en voertuigen. Waardoor alle onderdelen van de keten nu in beweging zijn!

Vooruit 2022:

In 2022 willen wij de beweging dat in 2021 is ontstaan verder vergoten en versterken. Wij zullen ons zwaartepunt verschuiven van kennisuitwisseling en verbinding naar versterken van samenwerking en ondersteuning van initiatieven. Zo willen wij ook de behoeftes van deelnemers in de werkplaats tegemoetkomen en daarmee concrete initiatieven in de regio helpen versnellen.

Daarnaast is het van belang om voor het toewerken naar een totaal functionerend waterstof-mobiliteit systeem, inzicht te hebben hoe het systeem eruit kan komen te zien. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat alle initiatieven kunnen bijdragen aan het grotere geheel. Daartoe willen wij in 2022 toewerken naar een ‘Routekaart toepassing van Waterstof voor Regio Foodvalley (Masterplan)’.

Voorlopige activiteiten

 • Houden van Werkplaats Waterstofbijeenkomsten
 • Uitvoeren vervolgonderzoek: Vraag naar waterstof in de regio & onderbouwing van routekaart
 • Versterken van samenwerking met derde partijen.
 • Uitbreiden (netwerk) activiteiten buiten werkplaats.

Data:

Elke derde woensdag van elke de derde maand in de middag (met december als uitzondering).

 • 16 maart 2022
 • 15 juni 2022
 • 21 september 2022
 • 14 december 2022

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl of met een van onze Werkplaats begeleiders Erik of Dina.

Bron: www.regiofoodvalleycirculair.nl